Copyright 2024 - MEKSAV

İBRAHİM HAKKI ÖÇAL MELAMİ KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

BURS ve EĞİTİM DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam:

Madde – 1

 • Bu yönetmelik Vakfımızın kuruluş senedinin 3. Maddesinin ( b ) şıkkında belirtilen “Her dereceli okul öğrencilerine burs vermek ve yardımcı olmak” amacını gerçekleştirmek için yönetim kurulunca alınan 29.09.1999 tarih ve 19 sayılı karar gereğince hazırlanmıştır.
 • Yönetmeliğin amacı verilecek burs ve eğitim desteğinin hangi esaslara göre düzenleneceği ve uygulamaların ne şekilde olacağıdır.

BURSLAR:

Burs Verilecek Kişiler

Madde – 2

            Vakfımızca verilecek olan burslar dil, din ve uyruk gözetmeksizin Ülkemiz Yüksek Öğrenim Kurumlarından birine kesin kaydını yaptırmış ön lisan ve lisans öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine verilecektir.

Burs Verilecek Kişi Sayısı ve Burs Miktarı

Madde – 3

            Vakfımız Yönetim Kurulu her yılın Eylül ayı içinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında burs verilecek öğrenci sayısı ve verilecek burs miktarını Vakfın gelirleri ve günün ekonomik şartları gereğince belirleyecektir.

Başvurular

Madde – 4

 • Burs için başvurular yönetmelik ekinde bulunan “Burs İstek Formu” ile yapılacaktır. İstek formları ilgili yerlere – Üniversite Rektörlükleri, Fakülte veya Yüksek Okul Yönetimleri – (Mümkün olduğunca geniş bir alana ) ulaştırılacak veya Vakıf yöneticiliğinden / Vakıf Web sayfamızdan temin edilecektir.
 • Başvuru formları yönetim kurulunca her yıl en Eylül ayı sonuna kadar ilgili yerlere posta ile veya elden ulaştırılacaktır.

Başvuru Dönemi

Madde – 5

 • Burs İstek Formu” Ekim ayı içinde formda belirtilen Vakıf adresi veya yazışma adresine e- posta ve posta ile veya elden teslim edilecektir.
 • (15) Ekim günü mesai saatinden sonra Vakıf yönetimine gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde – 6

 • Başvurular, başvuruların bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün (Ekim 30) içinde Yönetim Kurulunca Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinden görevlendireceği ve en az 3 ( üç ) kişiden oluşacak “Burs Komisyonu ”unca değerlendirilecektir.

 

Kesin Değerlendirme

Madde - 7

 • Burs komisyonu yapılan başvuruları değerlendirerek yönetim kurulunca burs verilmesi kararlaştırılan öğrenci sayısınca durumu en uygun olanları “Burs Adayı” olarak belirleyecektir.
 • “Burs Adayı” olarak belirlenen öğrencilere, başvurularının kabul edildiği, kabul tarihten sonra en geç 15 gün içerisinde ( 15 Kasım tarihine kadar ) bildirilecektir.
 • Başvuruları kabul edilen öğrenciler okudukları okulun bulunduğu il veya ilçenin “Ziraat Bankası” şubesine açtırdıkları Hesap Defterinin ilk sayfasının fotokopisini (İsim, Şube ve Hesap No görülecek şekilde ) Vakfa göndereceklerdir.

Bursun Başlangıcı ve Ödemeler

Madde – 8

 • Bursun başlangıcı her yılın aralık ayında olacaktır.
 • Ödemeler en geç her ayın 15. Günü ilgili hesaplara yapılacaktır. Hafta sonu ve Resmi tatil günlerine gelen ödemeler bir sonraki mesai gününde yapılacaktır.

Bursun Devamlılığı

Madde – 9

 • Bursun bir sonraki yıl içinde devam edebilmesi için öğrenciler her öğretim yılı sonunda okul yönetiminden alacakları “Not Durum Belgesi” ni vakfa göndereceklerdir. Yıl içinde iki sömestrde toplam (2)’den fazla dersten başarısız olan öğrencilerin bursları iptal edilecektir.
 • Yıl içinde iki sömestrde toplam (2)’den fazla) dersten başarısız olan öğrenci “Yaz Okulu” uygulaması ile bu dersleri telafi ederse, “Not Durum Belgesi” ile belgelemesi durumunda bursluluk durumu devam ettirilecektir.

Bursun Süresi

Madde – 10

 • Bursun süresi başarı durumu belgelendiği ve 9. Maddede belirtilen koşul oluştuğu takdirde ön lisan eğitimi için iki (2), lisans eğitimi öğrencileri için dört (4) yıldır.
 • Genel kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda burslarımız 12 (on iki ) ay boyunca verilecektir.

 

EĞİTİM DESTEĞİ

Eğitim Desteği Verilecek Kişiler

Madde – 11

Vakfımızca verilecek olan eğitim destekleri dil, din ve uyruk gözetmeksizin Ülkemiz İlk ve Orta Öğrenim Kurumlarında okuyan öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine ayni yardım olarak verilecektir.

 

 

Eğitim Desteği Miktarı

Madde – 12

Vakfımız Yönetim Kurulu her yılın Eylül ayı içinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında eğitim desteği verilecek öğrenci sayısı ve eğitim desteği miktarını Vakfın gelirleri ve günün ekonomik şartları gereğince belirlenecektir.

 

Başvurular

Madde – 13

 • Başvurular “Eğitim Desteği İstek Formu” ile formdaki beyanların doğrulunu ve sorumluluğunu üstlenen (Vakıf mütevelli üyeleri / Sınıf öğretmenleri / Okul Aile Birliği Başkanı / Okul Müdürleri) kişi tarafından yapılacak ve yardımların öğrencilere ulaşmasından başvuru yapan kişi sorumlu olacaktır.
 • “Eğitim Desteği İstek Formu” ilgili yerlere – Okul Öncesi, İlk ve Orta Okul Yönetimleri - ulaştırılacak veya Vakıf yöneticiliğinden / Vakıf Web sayfamızdan ( meksav.org )temin edilecektir.

Başvuru Dönemi

Madde – 14

 • Eğitim Desteği İstek Formu” Ekim ayı içinde formda belirtilen Vakıf adresi veya yazışma adresine e-posta ve posta ile veya elden teslim edilecektir.
 • (15) Ekim günü mesai saatinden sonra Vakıf yönetimine gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde – 15

 • Başvurular, başvuruların bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün (Ekim 30) içinde Yönetim Kurulunca Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinden görevlendireceği ve en az 3 ( üç ) kişiden oluşacak “Eğitim Desteği Komisyonu ”unca değerlendirilecektir.

 

Kesin Değerlendirme

Madde - 16

 • Eğitim Desteği komisyonu yapılan başvuruları değerlendirerek yönetim kurulunca eğitim desteği verilmesi kararlaştırılan öğrenci sayısınca durumu en uygun olanları “Eğitim Desteği Adayı” olarak belirleyecektir.
 • “Eğitim Desteği Adayı” olarak belirlenenlerin sorumlularına, başvurularının kabul edildiği en geç 15 gün içerisinde ( 15 Kasım tarihine kadar ) bildirilecektir.

Eğitim Desteği Uygulanması ve Süreci

Madde – 17

 • Başvuru formunda belirtilen kalem ve miktarlardaki satın almalar sorumlu kişi tarafından yapılacak ve vakıf adına fatura edilecektir.
 • Vakıf, satın almanın yapıldığı firma ve kuruluşlara ödemelerini yapacaktır.
 • Eğitim Destekleri, öğrenci adına başvuruda bulunan sorumlu kişi tarafından öğrencilere ayni olarak teslim edilecektir.

           

 

Ekler:

1 – Burs İstek Formu

2 – Eğitim Desteği İstek Formu

 

 

 

f t g m