Copyright 2024 - MEKSAV

Ahmed Kayhan Dede’nin Hayatı

1891-1998

Ahmed Kayhan Dede, Malatya’nın Pütürge ilçesinde Mako (Aktarla) köyünde doğmuştur. Devlet kayıtlarına göre doğum tarihi 1905 olmasına rağmen, 1891 ve 1898’de doğduğuna dair rivayetler vardır. Ancak hayatta olan oğlu Bahattin Kayhan’ın verdiği bilgilere göre, 1891 tarihi doğru tarihtir. Ali-İsmail oğullarından Ali oğlu Hacı Ahmet Kayhan bir sufi velisidir. Ankara’daki Demirlibahçe, Mamak caddesindeki evini herkese açmış,  evine gelen herkesi kabul etmiştir. 

Babasını 5-6 yaşlarında kaybetmiştir. Bir müddet halasının yanında kalmıştır. Ahmet Kayhan Ankara’ya yerleşmiş 1930`da eşi Hacer`le tanışıp 25 Mart 1937`de evlenmiştir (ölene kadar eşiyle kalmıştır).  İki oğlu ve iki kızı dünyaya gelmiştir. Ahmed Kayhan evlatlarına, Bahattin, Mustafa, Rabia ve Gülistan isimlerini vermiştir.

Ahmed Kayhan’ın hocası Malatya’nın İzol ilçesinin Ali Bey köyünde Keko diye bilinen Hacı Ahmed Kaya’dır. Tasavvufi eğitimini aldığı Hacı Ahmed Kaya Kadiri şeyhidir. Efendisi Hacı Ahmed Kaya(Keko=Baba) yüzlerce insan tarafından düzenli bir şekilde ziyaret edilen çok muhterem bir insandı.  1944’de Ahmed Keko’nun vefatıyla birlikte, 1. Dünya savaşında ve talebeliğinde arkadaşı olan Musa Kazım Efendi 1966 yılına kadar irşâda devam etmiştir. Onun ölümünden sonra ise irşâd görevini Ahmed Kayhan omuzlamıştır. Hacı Ahmet Kaya ve Musa Kazım Efendi aynı zamanlarda insanlara ışık tutmuştur. Hacı Ahmed Kayhan Dede asıl olarak Hacı Ahmed Kaya tarafından yetiştirilmiştir.

Ahmed Kayhan Dede 1960 yılına kadar Kadiri usulü üzerine sohbet yapmıştır. Daha sonra kendisinde başlayan Ehlibeyt sevgisi nedeniyle tüm tassavufi ekollere eşit mesafede durmuştur. Ahmed Kayhan, 3 Ağustos 1998’de Ankara’da vefat etmiştir.


f t g m