Copyright 2024 - MEKSAV

Esselamualeykum

Allah'ın rahmetleri, mağfiretleri, merhametleri üzerinizden hiç eksik olmasın. 

Muhterem Dostlar,

Halde tevhit edenler, teşehhüde ererler. Onlar görerek, bilerek, yaşayarak şahadet ederler. Onun için Hak dost diyor ki: “Yürü hal ehli ol, kali n’dersin?”Elbetteki şu insanın birçok ümitleri, gayeleri vardır: Ölecek, kabre konacak, kabir yoluyla ahirete çıkacak, sırattan, mizandan geçecek, Allah'ı arayacak… Ama ehlullah bize diyor ki:“Ne maziyem ne müstakbelem.”Ne geçmiş ne gelecek. Yürü hal ehli ol. Halde tevhit edenler şahadete erdiler.Cenab-ı Hak “Ben kuluma şah damarından daha yakınım” diyor. Bu ne hikmet, ne manâ, ne kadar açık seçik bir ifade, aman ya Rabbi! Ve bunun yanında kutsi hadisinde buyuruyor ki: “Sevdiğim kulumun söyleyen dili, duyan kulağı, gören gözü ben olurum.”Sevilen kul olabilme! Halde tevhit edebilme! Canda canan ile buluşup, bilişip sevişebilme! Ve yine Hak dost buyuruyor ki: 

     Dünya ile ukbayı ko

     Ula ile uhrayı ko

     Var ol kuru sevdayı ko

     Matlap yeter sultan sana 

Cenab-ı Hak : “Ey kulum, ruhumdan ruh verdim sana. Seni sıfatlarımla süsledim.”

Dikkat edelim a dostlar, canda cananı incitmeyelim. Bizler öyle dikkat edeceğiz ki… 

     Süzülmüşüz varlıklardan

     Elenmişiz benliklerden

     Var olmuşuz Hak varlıkta 

Muhterem Efendiler, halde tevhit edenler, şahadete erdiler. Görerek, bilerek, yaşayarak şahadet verdiler. Yeter ki biz Hak mürşidin telkinine sadık olalım. Zandan, evhamdan geçelim. Ender fenadan bekaya erelim. Allah cümlemize çok çok iyilikler versin. Aşk versin, muhabbet versin… Allah, sevgili kulunun perde çekmez gözüne. Öyle bir kul olalım ki emre itaat, telkine sadakatle al denileni alıp, at denileni atalım. Sevilen kul olalım dostlar. Halde tevhit eden dostlar, Ulu Sultanın yakınlığını hisseden, o zevk u sefaya eren, başka ne ister ki! 

Ulu Sultanım, sen vallahi can u cananımızsın, tende mihmanımızsın, tende mihmanımızsın. 

Sevgili Dostlar, gelin halde tevhit edelim. Teşehhüd üzere olup şahadete erelim. Canda cananı hiç incitmeyelim. Ne mutlu tefekkür edene! Ne mutlu aşkla zevkle Allah diyene! Ne mutlu Hakk'ı-batılı seçip Hak yolda yürüyene!  Ne mutlu Hak mürşidin telkinine sadakat ile gösterdiği yoldan vuslata gidene. 

Ulu Sultanım, dua ve niyaz ediyoruz: Bir an olsun bizi bize bırakma. Bize “Dervişim” de, “Kulum” de. Ezel ebed tut elimiz. Mevlam sonsuz hamd u sena. Kabul edeceğin duayı bizden tecelli ettir, zuhura getir.Dua etmesini, yalvarıp niyaz etmesini bilemiyoruz Mevlam. Çok samimi olduğumuzu can u gönülden ifade ederek bize “Kulum” demezsen, halimiz ne olur Sultanım? Yaratanım, Yaşatanım, Rızkımızı Verenim, bizlerde efalinle failsin, bizlerde sıfatınla mevsufsun, bizlerde zatınla mevcutsun. Zatı, anladık zatınızdır, hem sıfatın hep sıfatımızdır. Ulu Sultanım, can u  cananımızdır. Kemali edeple gelin dostlar Hu diyelim, ya Hak diyelim. Rabıtadan hiç ayrılmayalım. İyilikte, tenezzül ve tevazuda yarışalım. Makamat-ı Tevhidi Hak mürşidin telkinine sadakat,  emrine itaatle zevk edelim. Allah’ım, Bizi rızandan, sevgi ve muhabbetinden hiç mahrum etme. 

Dostlarım, telkine sadakat, bizi bütün engellerden geçirir. Vuslat-ı yarla halvet ettirir. Bütün Allah dostları, Hak mürşidin telkinine sadakatle kemale erdiler. Canda cananla buluştular, bilişip seviştiler.

- Anlat, anlat, dedikleri zaman,

- Nasıl anlatayım? 

     Kim ne halidir ve mali ol mahal

     Aklı fikretmez o hali fehm u hal 

O, yaşanılır, zevk edilir, ama anlatmak için lisan yok. Gelin dostlar, Hak mürşidin telkiniyle vuslat-ı yarla halvet olalım. Emrine itaat, telkinine sadakatle gerçek derviş olalım inşallah. Allah cümleye razı olduğu iyilikleri versin, aşk versin, muhabbet versin. Ulu Mevlâ bizi kendinden hiç uzaklaştırmasın.Tevhide gönül veren, Hak yolda yürüyen, niçin, niye, nedenlerden öte geçen, Hak mürşidin telkinine sadakatle şahadete eren, vuslat-ı yarla halvet eyleyen, ehli hal, ehli zevk, ehli manâ olan, halkın yüzünden Hakk'ı seven, iyilikte yarışıp Allah ve Rasulünün rızasını kazanan, sevilen kul olup kullukta kemale eren zümre-yi salihine Mevlam cümlemizi ilhak eyle. Bize razı olduğun iyilikleri ver Mevlam. Dilimizi Allah demekten bir an olsun mahrum etme. Dualarımızı kabul et Mevlam. Huzurunuzda kemali edeple Hu derim ya Hak derim. Bizleri rızanı kazananlardan eyle Mevlam. 

Sevgili Dostlar, bir anımız heder olmasın, gaflette geçmesin. Tefekkürlü ve şuhut üzerine olalım inşallah. Sizi ve sizi sevenleri, aile birliklerinizi Allah'a emanet ederim. Çocuklara dikkat çok dikkat edelim. Allah hepinizden razı ve memnun olsun. Amin! 

Muhterem Dostlar, benim kâtipliğimi yapan ve ihvana hizmet eden İsmet Hocaya gönülden Allah razı olsun diyorum, sonsuz iyilikler diliyorum. İsmet Hoca da selam ve sevgilerini gönderiyor. Allah, kendisinden razı ve memnun olsun.  Allah’a emanet olun. Selamlar

14.12.2010

 

 

f t g m