Copyright 2023 - MEKSAV

HASAN FEHMİ KUMANLIOĞLU HAYATI

 

1949-

1949 yılında İzmir-Menemen'de doğdu. Babası Ahmed Efendi, annesi Asiye Hanımdır. Üç kardeşin ortancasıdır. Büyük kız kardeş Şadan Hanım, Doktor Kemal Aydın Bey ile evlidir. Küçük kardeş, Prof. Dr. Kamil Bey, Dürdane Hanımla evlidir. Büyükbaba Hacı Kamil Efendi, tarihte Kumanlar adıyla anılan Türk boylarından olduğu için soyadlarını 1973 yılında "Kumanlıoğlu" olarak değiştirmişlerdir.

İlköğrenimine Menemen Tevfik Fikret İlkokulu'nda başlamıştır. Birinci sınıftan sonra Karşıyaka'ya göç edişlerinden dolayı öğrenimine Dedebaşı semtindeki Kazım Dirik İlkokulu'nda devam etmiş (ikinci ve üçüncü sınıflar) ve Karşıyaka Işık Koleji'nden mezun olmuştur. Ailenin mana ve hikmetler hazinesi, Tasavvuf kültürünün önemli halkası olan Melâmet mesleğine gönülden bağlı oluşu sebebiyle orta öğrenimini İzmir İmam Hatip Okulu'nda tamamlamıştır (1960-1967). Gerçeği kendi dilinde öğrenip, gerçek hizmet aşkıyla yükseköğrenimini İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretim Görevlisi merhum Nafiz Danişment Bey'in tavsiyesiyle gittiği Libya Üniversitesi'nde sürdürmüş ve 1972 yılında Arap Dili ve İslâm Etütleri Fakültesi'nin İslâm Hukuku ve Medenî Kanun Bölümü'nden diplomasını almıştır. Aynı yıl diplomanın Millî Eğitim Bakanlığı'nın Talim Terbiye Kurulunca muadeleti (eşitliği) tasdik edilmiştir. Adı geçen yılın sonunda Konya'da Yedek Subay olarak kararı aldırmış ve gelişen bir sebeple girdiği imtihan sonucu Konya müftülüğünde stajyer müftü yardımcılığı kadrosuna atanmıştır.

1973 yılı sonlarında Edirne-Enez vaizliğine asaleten tayin edilmiş, bilahare görevinden istifa etmiş ve kısa bir süre sonra 1974 yılı sonlarında İstanbul-Tuzla Piyade Okulu'nda Yedek Subay öğrencisi olmuştur. Eğitimi müteakip çektiği özel kura ile Konya İkinci Ordu Askerî istihbarat Grup Komutanlığı'nda vatanî görevine başlamış, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda görev almıştır. 31 Temmuz 1975'te terhis olmuştur. 1972 yılı Ağustos ayında Süleyman Efendi-Atman Hanım çiftinin küçük kızları Fikret Hanımla evlenmiştir. Bu evlilikten iki oğlan, bir kız çocukları olmuştur.

1976 yılında Hasan Fehmi Yayınevi’ni açmış, aynı yıl içinde Hasan Fehmi Divanı (3. Baskı), Erkân-ı Hac ve İlham-i Kâbe adlı eserleri yayın hayatına sunmuştur. Yılsonunda Karşıyaka Havva Özisbakan Lisesi'nde öğretmenlik hayatı başlar. 1980'de Karşıyaka İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliğine geçer. 1985 Şubatında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arapça Okutmanlığına tayin olur. 1999 yılı başlarında emekli oluşuna kadar bu görevi sürdürür. İlmî kariyer yapmak için geçtiği fakültede, 1988 yılında tamamladığı Yüksek Lisansını yapar. Tasavvuf Tarihi dalında "Bilim Uzmanı" unvanını alır.

Mastır tezi, "Hz. Pir Seyyid Muhammed Nûr'ul_Arabî Hayatı, Şahsiyeti ve Bazı Tasavvufî Görüşleri" adını taşımaktadır. 1995 yılında basımı yapılır, dağıtımı tamamlanmadan Kasım 1995'te meydana gelen selde kitapların büyük bir kısmı ziyan olur. Ama dostlar, sel hatıralı kitabı alırlar ve bağırlarına basarlar. 2001 yılında ikinci baskısını yaptığımız bu eser, gönül dostu okurlara dağıtılmaktadır. Fakülteye geçiş, ilmî seviyede Melâmet’in gerçek yüzünün tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. Hasan Fehmi Divanı 4. Ve 5. Baskılar ile Ahmed Efendi Divanı 2. Baskısı yapılarak yayın hayatına sunulmuştur.

Bunlardan başka hizmetler özetle: Hasan Özlem Efendi'nin sohbetlerini içeren Arifler Gül Bahçesi ile Hamza Kılıç Bey'in Özbenlik adlı eserlerine Takdim yazıları. Şamil İslâm Ansiklopedisi'nde bazı maddelerin yazımı, Tarikatlar ve Mezhepler Ansiklopedisi'nde Muhammed Nûr'ul- Arabî maddesinin yazımı. 1965 yılında Efendibaba Ahmed Kumanlıoğlu Hazretleri'nin isteğiyle halifesi Hacı Sabri Soyyiğit Efendi Hazretleri'nden melâmet telkini ile başlayan hizmet, 1970 yılında efendilerin ortak kararı ile İrşad göreviyle taçlanmıştır. Melâmet hususunda bilimsel faaliyetini sürdürmektedir. Karşıyaka Tasavvuf Kültürü'nü Araştırma ve Yaşatma Derneği'nin bir üyesi olarak hizmet kervanında yerini almıştır. Eserleri yurt içi ve yurt dışında sevgili okurların ellerinde ve gönüllerindedir. İslâm Tasavvuf Tarihi'nin değerli şahsiyetlerinden Arapça tercümeleri vardır ve bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir. İnsanlığa, insan-ı kâmil olma yolunda yaptığı hizmetlerde tek arzusu tebessüm eden yüzler görmektir. 

f t g m