Copyright 2024 - MEKSAV

İzmir, 10 08 2010

Esselamualeykum

Muhterem Dostlar, 

Allah'ın rahmeti, merhameti, mağfireti üzerinizden hiç eksik olmasın. Şu anda Allah'ın rahmeti üzerinize gelmekte. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Âyet-i kerimede Mevlâ, “Sizden evvel geçen iman edenlere farz olduğu gibi oruç, size de farz kılınmıştır.” Kutsi hadiste buyuruyor ki: “Oruç benim içindir. Kim onu sadakat ve samimiyetle eda ederse, mükâfatını bizatihi ben vereceğim.” Allah oruç tutanla dostluğunu ilan ediyor. Âyet-i kerimede de oruç, ancak inananlara farz kılınmıştır;  inanmayanlara değil, buyrulmaktadır.  Allah kullarını imtihan da eder. Kimler emrime itaat edecek, kimler bana sadakatle inanacak o da belli olacak. Oruç tutmanın dostlar; birçok faydası vardır: Nefsi ıslah etmek, gururu, benliği yıkmak, fakirlerin, bulup yiyemeyenlerin durumunu öğrenmek…

Muhteremler, diğer ibadetlere benlik girebilir, ama oruca girmez, giremez. Allah meleklerine “Ey meleklerim, bakın ümmet-i Muhammed’e; tarlada çalışıyor, susuzluktan dudakları çatlıyor, su olduğu halde su içmiyor. Şu iftar sofrasını hazırlayanlar, iftar saatini bekliyorlar. Onun için Mevlâ buyuruyor ki: “Oruç benim içindir, mükâfatını bizatihi ben vereceğim.” 

Ulu Yaratanım, bize havassü’l-havassın orucunu tuttur. Bizi rızandan hiç ayırma. Allah rızası için oruç tutanların himmetlerini üzerimizden eksik etme.

Dostlar, dikkat edelim, orucun hikmet ve manasını idrak edelim, anlayalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Oruç tutunuz, sıhhat bulasınız.” Senede bir ay vücudumuzu revizyondan geçirelim. Allah'ın emrine itaat ederek oruç tutanlara müjdeler olsun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Sadakatle inanarak orucu eda edenlerin geçmiş günahlarını Allah af eder.” Oruç insanı Allah'a yaklaştırır. İftara yakın oruçlunun ağzından çıkan koku, misk u amber kokusu. Melekler o kokudan çok haz alır.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Ramazan’ın evvelki on günü rahmettir. Ortadaki on günü mağfirettir. Ve ahir on günü de berattır.” Allah'ın hediyesi olan beratına kavuşmaktır.  Yani nâr-ı cehimden kurtuluş beratı. Ve bu son on gün içinde Leyle-i Kadir vardır, yani Kadir gecesi. Öyle bir gece ki içerisinde leyle-i Kadir olmayan bin aydan daha efdaldir. Bu gecede Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim’i yedinci kattan dördüncü katta indirmiştir. Dördüncü kattan da 23 yılda Cebrail vasıtası ile Hz. Muhammed’e inzal olmuş, indirilmiş.

Ledün ilmine göre Ehadiyetü’l-Vahde, Ehadiyetü’l-Ayn’dan dördüncü makam olan kurb-i feraize buradan da Cibril vasıtası ile 23 senede Tafsilat-ı Muhammediye’ye yani kurb-i nevafile inmiştir. Allah bunları anlamak, idrak etmek, zevk edip yaşamak cümleye nasip eylesin. Amin! Amin!

Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki “Sizler Ramazan-ı Şerifin önemini, kıymetini idrak etmiş olsaydınız bütün senenin Ramazan olmasını Allah’tan isterdiniz.” Ve yine bir Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki: “Ramazanın teşrifiyle sevinip memnun olan müminlerin üzerine cehennem haram olur, nâr onları yakamaz.” İnananlarla inanmayanların arasındaki büyük bir hikmet ve hakikattir. 

Ulu Yaratanım, bize oruç tutmakta, zatınıza layık kul olmakta yardımcımız ol. Bizi rızandan hiç ayırma. 

Sevgili Dostlar, yalnız midemize oruç tutturmayacağız. Gözümüzü haramdan, dilimizi malayani dedikodudan, kulaklarımızı manasız ve hikmetsiz söz dinlemekten kurtaracağız. Yani gözümüz Allah'ın nuruyla nazar edecek hikmetler ve hakikatler görecek. Dilimiz  Kur'an okuyacak, zikir yapacak, Allah'ın rızası üzerine çevresine faydalı olacak.  Kulaklarımız vazu nasihat, Allah muhabbeti ve Kur'an-ı Kerim’i dinleyecek. Elimiz Hak yolda çalışacak, düşeni kaldıracak. Fakirlere yardım edecek, iyilik edecek, hayır işleyecek. Ayaklarımız Allah yolunda say u gayret edecek, yürüyecek. İşte, insan, bu azalarından Cennete, Cemalullaha kapılarını açmış olacak. 

Ulu Yaratanım, bizi sevdiklerinden hiç ayırma. Razı olduğun orucu bize tuttur ve bize “Kulum!” de. De de Mevlam sevindir bizi. Sayısız nimetler ikram ediyorsun. İhsanın sonsuz Mevlam. Allah dostlara razı olduğu iyilikleri versin. Ramazan-ı Şerifi sadakatle eda etmek, tutmak, cümlemize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerifin mükâfatını Leyle-i Kadirin hikmet ve manalarını, Bayram-ı Şerifin sevgi ve muhabbetini cümleye ikram ihsan eylesin Mevlâm. 

Sevgili Dostlar, bu mübarek ayda daha merhametli, daha feyizli, hikmetli olmaya çalışalım. Fakirleri, yetimleri sevindirelim dostlar. Kur'an-ı Kerim okuyalım, mealine bakalım. Çevremize faydalı olmaya çalışalım. Bu mübarek ayda yapılan hayr u hasenatın mükâfatı sonsuzdur. Allah'ın rızasını kazanabilmek için onun fakir kullarına yardımcı olma, çokça zikir yapma, Kur'an-ı Kerim okuma ve Allah yolunda hayırlı verimli, faydalı işler yapma hülasa insanlara iyilik iyilik iyilik etme. Evlad ı ayalimizi, çocuklarımızı ve torunlarımızı Allah yolunda yetiştirelim. Onları Ramazan’ın faziletinden, şerefinden faydalandıralım. Çevremize iyilikte yarışalım. 

Ulu Mevlâm, Ramazan’ı hakkıyla eda etmek, bayrama kavuşmak, dostlarla bayram etmek, bilhassa Mevlâm, rızanı kazanmak cümleye nasip eyle. Amin! Amin! 

Sevgili Dostlar, size ve aile birliklerinize, Allah yolundan gidenlerin cümlesine Ramazan-ı Şerif mübarek olsun, şefaatçi olsun. Allah ecrine, mükâfatına nail eylesin. Bütün İslam âlemine barışı, sevgiyi, Allah yolunda üstün başarıları nasip eylesin Mevlâ. Müslümanlar birbirleriyle can u gönülden sevişsinler, barışsınlar ve birbirlerine iyilik etsinler. Çünkü biz Allah ve Resulü’nde kardeşiz, dinde Kur'an’da kardeşiz. Hacı Babadan cümlenize selam ve dualar. 

Hak orucun kabul etsin 

Men aref’ten ders alanlar

Ramazan’a bağlananlar

Her an Hak’la buluşanlar

Hak orucun kabul etsin

 

Allah için oruç tutan

Varlık benlik bahre atan

Malâyaniden kurtulan

Hak orucun kabul etsin

 

Oruçlunun var ihlâsı

Gaye sizde Hak rızası

Bulursunuz ruh safası

Hak orucun kabul etsin

 

Havassül Havas olanlar

Cennet kapısın açanlar

Cemâl-i yâre bakanlar

Hak orucun kabul etsin

 

Oruç vuslat zevkin verir

Maşûkuna o erdirir

Sohbetin zevkin tattırır

Hak orucun kabul etsin 

 

Âzâların Hakk’a  bağlar

Gönlün ruhun onla dolar

Ârif olan bunu anlar

Hak orucun kabul etsin

 

Ref’i hicap olan canlar

Dostu ile buluşanlar

Sohbetin zevkin alanlar

Hak orucun kabul etsin

 

Orucunuz miraç olmuş

Sâdıkların kemâl bulmuş

Sabri Hak’tan niyaz etmiş

Hak orucun kabul etsin

f t g m