Copyright 2024 - MEKSAV

HAFIZ AHMET SOYYİĞİT

1938-

Hafız Ahmet Soyyiğit Efendi, 1938 yılında Trabzon’un Araklı kazasının eski adı ile BifaraYeşilköy’ünde dünyaya gelmişlerdir. Babası Hafız Ahmet Efendi’nin oğlu Hacı Molla Osman Efendi, annesi Sofuoğlu Ahmet Efendi’nin kızı Hacı Havva Hanımefendi’dir. Hafız Ahmet Efendi, hocası Hafız-ı Kurra’ Hacı Tevfik Mollamehmetoğlu Hoca Efendi’nin kızı Hatice hanım annemiz ile evlenmiştir.  Kendisi bu evlilikten bir erkek, üçü kız olmak üzere dört evlat sahibidir. En büyük çocuğu Hasan Fehmi Efendi, İlahiyat mezunu olup, İstanbul’da ticaret ile meşguldür. İkisi erkek diğeri kız olmak üzere üç evladı vardır. Efendimizin ilk kızı Hidayet Hanımefendi  iktisat mezunudur. İki erkek ve bir kız çocuk sahibidir ve İstanbul’da oturmaktadır. İkinci kızı Havva Hanımefendi imam hatip mezunudur. İstanbul’da oturmakta olup, biri erkek diğeri kız olmak üzere iki evladı vardır. Küçük kızı Elif Hanımefendi eczacıdır. Bir erkek çocuğu olup, Adana’da oturmaktadır.

Hafız Ahmet Efendi, dini eğitimine hafız olmak üzere ilk defa babasından başlamış, bu eğitimini, daha sonra kayınpederi olan, İstanbul’da Hafızı Kurra’ Hacı Tevfik Mollamehmetoğlu Hoca Efendi’den 1953’te başlayıp, 1954’te tamamlamıştır. Hafızlık eğitiminden sonra TECVİD ve TASHİH-İ HURUF derslerini görerek KIRAAT-I AŞERE okuduktan sonra Fatih camiinde yapılan merasim ile KIRAAT ilminin birinci kısmını tamamlamıştır. Akabinde bu ilmin ikinci kısmı olan TAKRİB ilmini okuyup KIRAAT ilminden 1956 yılında icazet alarak HAFIZ-I KURRA olmuştur. İcazeti Mushaflar Tetkik Heyetindeki Kurra’lık Defteri Mahsusu’na kaydedilmiştir. İstanbul’daki eğitimi sırasında Hafız-ı Kurra Hacı Hafız İsmail BAYRI Hoca Efendi’nin de KIRAAT ilminden faydalanmıştır. Arapça öğrenmek için İsmail Ağa Külliyesinde Hacı Mahmut USTAOSMANOĞLU Hoca Efendi’nin nezdinde Sarf ve Nahiv dersleri, Fıkıh’tan Nuru’l İzah okumuş ve kendisinden Tefsir dersi almıştır. Trabzon müftüsü Hacı Abbas Efendi’den Sarf ilminde Bina ve Şafiye ve Tefsir-i Celaleyn ile farsça olarak Pend-i Attar dersleri almıştır. Dini tedrisinin yanında İzmir’deki ikamesi sırasında ilkokulu dışarıdan, askerlik vazifesi sırasında ise Denizli Lisesinde orta okul derslerini, İstanbul’da lise derslerini yine açık öğretimden vermişlerdir. Daha sonra İlahiyat ön lisans programını tamamlamıştır. Hal-i hazırda Marmara İlahiyat Fakültesinden emekli Hafız-ı Kurra Yard. Doç.Dr. Ali Osman YÜKSEL Hoca Efendi’den İMAM-I CEZERİ’nin TAYYİBE dersine devam etmektedir. Hafız Ahmet Efendi, 1960 yılında, Tekirdağ’da imamlık vazifesini ifa ederken İzmir’den İstanbul’a gelen Efendisi Ahmet KUMANLIOĞLU’ndan Tevhid eğitimine başlamıştır. 1962’de İzmir’deki ikamesi ve hemen ardından 1963’te Denizli’deki askerliği sırasında bu eğitimine devam ederek 1965’te Tasavvuf yolunda sohbet ve muhabbet için Efendisi tarafından vazifelendirilmiştir. Vazifelendirildiği tarihten beri de can dostlarına sohbeti devam etmektedir.

f t g m