Copyright 2024 - MEKSAV

Esselamualeykum

Allah'ın rahmeti, merhameti, mağfireti üzerinizden hiç eksik olmasın. 

Sevgili Dostlar,

İlk emir: “Oku, seni halk’eden, yaratan Allah'ın ismiyle oku” Yine Allah'ın emri: “Bilenlerle bilmeyenler; okuyanlarla okumayanlar hiç eşit olurlar mı? Elbette ki olmazlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “İlmi kundaktan teneşire kadar talep edin, okuyun” Hatta bir hadislerinde de: “İlim Çin’de bile olsa, onu, gidin öğrenin.” “Ömrünüzden bir ay, bir gün, bir saat bile olsa farz olan ibadetten maada ilim tahsil edin.” Dostlar,İlim öğrenip başımıza kaldırdığımız zaman, büyük başarılar ve fetihler yapmıştık. Onun için muhterem şairimiz diyor ki: “Durma yavrum, hemen tahsil, hemen tahsil!” Okumanın yaşı yoktur. İlme önem verenler, refaha, huzura kavuştular yani kalkındılar.

Hz. Ali Efendimiz buyuruyor ki: “Çocuklarınızı kendi yaşayacakları zamana göre yetiştirin. Eğer onları kendi zamanınıza göre yetiştirirseniz geri kalmış olurlar.”Ne mutlu evlatlarını iyi yetiştirenlere! Çocuklarımıza insan sevgisi, bayrak-sancak sevgisi, bilhassa vatan sevgisi vereceğiz. Ve yine Peygamberimiz: “Vatan sevgisi imandandır.” buyuruyor.Bir insan düşünüp tefekkür etmelidir:”Beni yaratan, yaşatan, rızkımı veren; benden ne istiyor ben nasıl olmalıyım?” 

Muhterem Dost,Kendimizi muhasebeye, muhakemeye çekmeliyiz. Allah'ın Rasulü buyuruyor ki: “Sizin hayırlınız insanlara iyilik edendir.” Bizler de insanlara iyilikte yarışacağız. En kıymetli iyilik de ilim vermektir. 

Muhteremler,İlim deyince tek taraflı değil. Zahiri ilmi verir de hakikatten haberdar olamazsa eksik kalır. Kuş, tek kanatla uçmaz, uçamaz. Tek yönlü tahsil yapanlar, memlekete neler, neler, neler yaptılar. Çünkü onlarda vicdan muhakemesi yok. Günah-sevap kaideleri yok. Menfaatleri, çıkarları uğruna vatana ihanet ettiler. Bir insan elini vicdanına koyabilmeli. “Nasıl olsa da insanlara hizmet edebilsem? Vatana, dine, insanlara faydalı olabilsem?” Ve yine Peygamberimiz buyuruyor ki: “Sizin hayırlınız insanlara iyilik edendir.”Hz. Ömer gecekondularda bir gece dolaşırken, anne, kızına diyor ki:

- Süte, su kat kızım.

- Hayır anne katamam, haramdır.

- Ne haramı canım.

- Ya halife bunu duyarsa anne?

- Halifenin nerden haberi olacak ki kızım.

- Peki anne, halife duymasa da Allah görüyor ya! Allah'tan korkmamız lazım.

Ve kız, süte su katmıyor, annesini de uyarıyor.

Halife Ömer, sabahleyin gidip bu kızı oğluna istiyor. Hz. Ömer’e birçokları:

- Ya Ömer, sen emiri’l-mümininsin, halifesin. Senin oğluna kim kız vermez ki!

Buyuruyor ki: “Allah'ın izniyle onu ben seçtim. O, imtihanı kazandı. Onda Allah'a iman, helali-haramı fark eden bir anlayış var. O bana helalzade torunlar verecek inşallah. Dostlar,Çok dikkat etmeliyiz. Kendimizi muhasebeye ve muhakemeye çekmeliyiz. Bizi yaratan, yaşatan, rızkımızı veren, nasıl olmamızı istiyorsa, biz öyle olmalıyız. Dünya bizi manadan, hakikatten uzaklaştırmasın. Hak dost diyor ki: 

     Çok da verme kendini dünyaya bir dem çek elin

     Katı ağırdır beyim, döndüremezsin bu dolap 

Ve yine buyuruyor ki: 

     Dünya ehli dünyada

     Ukba ehli ukbada

     Her biri bir sevdada

     Bana Allah’ım gerek

     Bana Subhan’ım gerek 

Bizler elimizi vicdanımıza koyarak, kendimizi muhasebeye ve muhakemeye çekmeliyiz. Âşıkane, sadıkane bir yaşayışımız olmalıdır. Ehl-i iman, imanını güzel ahlak ile süsleyecek, salih ameller işleyecek. Çevresine iyilik edecek, ışık tutacak. Niçin, niye, nedenlere takılmayacak. Tenezzül tevazuda topraklar gibi olacak. Merhamette, sevgide güneş gibi olacak. Öyle bir rahmet, öyle bir merhamet sahibi olacak ki bütün kainata yağsın! 

Muhteremler, Materyalist, egoist olmayacağız. İyilikte, tenezzül ve tevazuda yarışacağız. Sabahleyin kalktığın zaman yatağından, gözlerin yine görüyor, kulakların duyuyor, dilin dönüp konuşuyor. Aklın, zekan, kabiliyetin yerinde. İşte o anda Rabbine hamd u sena et, şükret ve ellerini kaldır bir dua eyle: “Allah’ım, bana bugün bir hayır işlet. Öyle bir hayır ki, Mevlâm, ondan razı olasın. Mevlâm bizi, anamızı, babamızı, bütün müminleri affet. Yeni bir dünya kuruluyor, güneş doğuyor, karanlıklar kaybolup gidiyor.” Elbette ki güneş bizim için doğar. Cemreler bizim için iner. Bahar, yaz, sonbahar kış bizim için devreder. Her zamanın, her devrin sepzeleri, meyveleri ayrı ayrı. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Nimetlerimi saymakla bitiremezsiniz. Eğer nimetlerime şükrederseniz elbette biz, o nimetleri ziyadeleştiririz.” Eğer isyankâr olup, nankörlük yaparsak iyi bilelim ki bu insan da cezası kalmaz. 

Ulu Yaratanım, her şeyden evvel bize anlayış ver, idrak ver. Amin. Sıfatlarınla bizi süsledin. Dilimize, damağımıza ne kadar güzel tahlil koydun. Her şeyi anında anlatıyor, niteliğini veriyor. Gözümüze nurunu koydun. Bunların kadr u kıymetini idrak etmek, anlayıp şükretmek, hamd etmek, aşık, sadık kul olmak, bizlere nasip et Mevlam. Öyle bir kul olmalıyız ki: Hakk'ı batılı, iyi ve kötüyü, yaratılış gayemizi idrak etmeliyiz. Soralım kendimize: Biz kimiz?' 'Biz nasıl olmalıyız?' 

A Canım, Kuran-ı Kerim'in yolundan gitmeliyiz ve Hak Resul'ün izinden gitmeliyiz. Terki terk, farkı fark etmeliyiz. Muhasebe, muhakeme ve şahadet üzere olmalıyız. A Canım,Yürü hal ehli ol. Halde tevhit edenler, ederler hep teşehhüd. İslami yaşantında öyle izler bırak ki, arkadan gelecek evlad-u ıyalin, dostun, ahbabın, İslam'dan nasipdar olanlar sana Rahmet okusunlar. Allah razı olsun, desinler. 

Ulu Yaratanım! bizim, bir an olsun elimizi, bırakma. Bizi bize hiç bırakma. Nispet fiil, nispet sıfat, nispet vücuttan arındır bizi. Zatının mazharı olalım Mevlam. Niçin, niye, nedenlere hiç takılmayalım. Vuslat-ı yarla halvet olan dervişlerden, aşık, sadıklardan bizleri ayırma Mevlam. Uzakmışsın gibi feryat ettirme. Sen vallahi can u cananımızsın, ulu Sultanımız, tende mihmanımızsın Mevlâm. Ne güzeldir, hamdetmek, şükretmek, Allah'ı çokça zikretmek. Cümlemize nasip et Mevlâm.

Can Dostlar, dünya bizi kendine çekemesin. Ukba da bizi aldatmasın. Allah bize razı olduğu iyilikleri versin. 

Muhteremler, mümin olmak; Allah'la mülakata girebilmek, Hakk'ı-batılı fark etmek, şuhud üzere durabilmek, yaratılış gayesini fehmedip idrak etmek, hülasa anlayışlı olmak!    

     Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmamış.   
     Ben beni terk eyledim, bildim ki ağyar kalmamış 

Hakk'ın rızası doğrultusunda yaşayan, Hakk'ı-batılı fark eden, görevini yerine getiren, farkiyyet sahibi olanlar; işte bunlar, adımlarını göre göre atanlardır. Sözlerinde sohbetlerinde nefsaniyet olmayanlardır. Onlar halkı sever, halkın yüzünden Hakk'ı severler. Kesrette vahdetti şuhud ederler. Niçin, neden, niyelere takılmazlar. Kendilerini muhakemeye çeker, hulasa iyilikte yarışırlar. Ulu yaratanım, bu can dostların himmetini üzerimizden eksik etme. 

Dostlar, bizler Muhammedîyiz. Hz.Muhammed'in yolunda, izinde, hatta yanındayız. Her halimizle örnek insan olmalıyız. Yuvamız, hane-i saadet olsun. Sevgi, muhabbetle dolsun. Ne güze hanedir, secdegahı olup kıbleye dönülen. Ne güzel hanedir, içerisinde Kuran okunan. Ne güzel hanedir, helal-haram, Hak-batıl fark edilen.    

Ulu Yaratanım! bize öyle hal ver ki, çevremize nur saçalım. Öyle hal ver ki, yolunda hizmet verelim, sevilen kul olalım. Niçin, niye, nedenlere hiç takılmayalım.      

Can Dostlar, g elin, sevgide yarışalım. İyilikte yarışalım. Birbirimizi çok sevelim. Düşeni kaldıralım. Aça, fakire, yetime yardım edelim. Hak dostunun yolundan izinden gidelim. Gönül, hiç yıkmayalım, insan darıltmayalım. O insanda hikmet ve hakikatler görelim. Halkı sevelim ki Hakk'ı sevmiş olalım. 

Ulu Yaratanım, nefsi mücadelede muzaffer olma, gönül kalesine tevhit bayrağını çekme, kendimizde Allah ve Resulünü söz sahibi etme. Ulu Yaratanım, bizlere bu halleri nasip et, ikram, ihsan eyle. Aşık, sadık kul olmakta yardımcımız ol Mevlâm.

 
Ulu Yaratanım, memleketimize, milletimize, birlik beraberlik, dirlik düzenlik ver. Sevgi muhabbetini ver bize. 

Sevgililer, aman çocukları ihmal etmeyelim. Onları Allah ve Resulüne sevdirmeye çalışalım. Sofraya otururken ellerini yıkatalım, besmele çektirelim. Rızıklarını Allah'ın verdiğini onlara söyleyelim. Yemekten sonra da ellerini ve ağızlarını yıkatmayı ihmal etmeyelim. Hamd edelim, şükredelim Mevlaya.

Selam, sevgilerimle sizi ve aile birliklerinizi, bütün dostları Allah'a emanet ederim.

İzmir, 13 01 2011 

 

Ulu Mevlâm hamd u sena

Kulluk bize Hak'tan ata

Sonsuz şükür yaratana

İkramı sonsuz kuluna

 

Mevlâm bize lütfeyledi

Sıfatıyla hem süsledi

Kutsi emaneti verdi

İkramı sonsuz kuluna

 

Canım içre cananımdır

Gönül tahtı sultanımdır

Ezel ebed mihmanımdır

İkramı sonsuz kuluna

 

Sayısız nimet verendir

Arzımızı süsleyendir

Nimetlerle besleyendir

İkramı sonsuz kuluna

 

Zikredeni zikredendir

Ruhundan ruh nefh edendir

Cemalin ikram edendir

İkramı sonsuz kuluna

 

Yeter ki kul Allah desin

Nimetine şükreylesin

Tefekkürle söz söylesin

İkramı sonsuz kuluna

 

Yaratana kulluk etmek

Farkiyyet sahibi olmak

Hidayet yolundan gitmek

İkramı sonsuz kuluna

 

Rahmet yağar bizim için

Mevsimlerin bizim için

SABRİ kulun Allah için

İkramı sonsuz kuluna

 

f t g m