Copyright 2024 - MEKSAV

HAFIZ  AHMET SOYYİĞİT DİVANI- II.BÖLÜM 

  ŞEYHİM HİMMET ETTİN BANA 

Şeyhim himmet ettin bana

Çevirdin kendinden yana

Teslim aldın önden sona

Köleyim sana Efendim

 

Cemalinle ayan oldum

Aşkına gönlüme koydum

Benliğimden beni soydun

Köleyim sana Efendim

 

Sen sevdin de sevdim seni

Anlıyorum yeni yeni

Ayırma sevginden beni

Köleyim sana Efendim

 

Ad-ı hayatı içirdin

Fenafillah'dan geçirdin

Bekabillah'a uçurdun

Köleyim sana Efendim

 

Çün gözümden gören sensin

Lisanımdan söyleyensin

Gönlümde vicdanım sensin

Köleyim sana Efendim

Bağımda öten bülbülsün

Lale, menekşe, sümbülsün

Yasamin hem gonca gülsün

Köleyim sana Efendim

 

Benim şeyhim Ahmed Sultan

Yaşar, Hasan, Kemal, Şadan

Sabri'dir canlara canan

Köleyim sana Efendim

 

Efendisini kölesi

Kölelerin Efendisi

AHMED köleler kölesi

Köleyim sana Efendim...

( 02.04.1982 )

 

GECELERİ YATARKEN

Geceleri yatarken

Uyuyup uyanırken

Seher vakti kalkarken

Zikrederim ALLAH'I

 

Abdestime başlarken

Şeytanı hem taşlarken

Kör nefsimi haşlarken

Zikrederim ALLAH'I

 

Allah'a sığınırken

Nefsimden soyunurken

Kıbleye yönelirken

Zikrederim ALLAH'I

 

Ellerimi kaldırırken

İlk tekbiri alırken

Hakk'a teslim olurken

Zikrederim ALLAH'I

 

Kıyamda el bağlarken

Rabıtamı sağlarken

Huşu ile ağlarken

Zikrederim ALLAH'I

 

Kur'an'ı okur iken

Hakk ile görüşürken

Aşk ile konuşurken

Zikrederim ALLAH'I

 

Rüku'a vardığımda

Nisbetsiz kaldığımda

Fenaya daldığımda

Zikrederim ALLAH'I

 

Hakk'a secde kılınca

Fena fillah olunca

Şuhud ile dolunca

Zikrederim ALLAH'I

 

Secdeye doğrulunca

Beka billah bulunca

Hakk ile Hakk olunca

Zikrederim ALLAH'I

 

Rükua eğilince

Şeriatı giyince

Tam kulluğa erince

Zikrederim ALLAH'I

 

Şükre secde edince

Sevgiliyi sevince

Sevipde sevilince

Zikrederim ALLAH'I

 

Mi'racda oturunca

Tehıyyat okuyunca

Vuslat ile dolunca

Zikrederim ALLAH'I

 

AHMED selam verince

Hakk'tan halk'a gelince

Halk'ta Hakk'ı görünce

            Zikrederim ALLAH'I.....        

( 28.4.1982 )

 

ŞEYHİM ÖNCE KÖLEM DEDİN 

Şeyhim önce kölem dedin

Sonra merhaba söyledin

Lütf edip ihsan eyledin

Ulu sultanım merhaba

 

Seni sevmektir mutadım

Sevginle daima şadım

Kulluğundan ayrılmadım

Ulu sultanım merhaba

 

Ulu engin bir denizsin

Susuzlara su verirsin

İki cihan güneşisin

Ulu sultanım merhaba

 

Sensin benim canım, ruhum

Kalbim, gönlüm, gözüm, nurum

Tefekkürüm, hem şuhudum

Ulu sultanım merhaba

 

Seni Rabbim metheylemiş

Zatına mir'at eylemiş

Bize emanet eylemiş

Ulu sultanım merhaba

 

Evvel sensin, ahir sensin

Zahir ve batın hep sensin 

Gönlümün sultanı sensin

Ulu sultanım merhaba

 

AHMED'in sultanı Ahmed

Ahmed Sabri,Sabri Ahmed

Gönlümüze doldu rahmet

        Ulu sultanım merhaba...     

( 21.06.1982 ) 

 

ALLAH'DIR HEP EZKARIMIZ

Allah'dır hep ezkarımız

Resullah envarımız

Ahlakımız, adabımız

Muhammedi bize derler

 

Samimiyiz bir sadıkız

Zikrullah ile ayıkız

Hem arifiz ,hem aşıkız

Üçler, kırklar bize derler

 

Ahde vefa şiarımız

Canana feda canımız

Dost iledir pazarımız

Gerçek mü'min bize derler

 

Hakk'ı söyler lisanımız

Sıdk u sadakat şanımız

Yoktur nam u nişanımız

Hakk erenler bize derler

 

Hileden hali kalbimiz

Hakk'tır karar u kavlimiz

Muhabbetimiz, sevgimiz

Halis, muhlis bize derler

 

Safız safları severiz

Saf olmayanı sevmeyiz

Biz bend-i Mustafa'yız

Al-i Aba bize derler

 

Yoktur dünyamız, ukbamız

Ne ulamız, ne uhramız

Sevabımız, günahımız

Ehl-iTevhid bize derler

 

Birdir özümüz, sözümüz

Hakk ile bakar gözümüz

Dost yüzü bizim yüzümüz

Dost ile dost bize derler

 

Kur'an yoludur yolumuz

Emrine göre yürürüz

Yasağından korunuruz

Gerçek Hafız bize derler

 

AHMED'dir bizim adımız

Sevmek, sevilmek tadımız

Yoktur başka muradımız

                  Melamiler bize derler...               

( 24.12.1982 )

A DOSTUM DALMA SAKIN DÜNYA'YA SAKIN GEL 

A dostum dalma dünya'ya sakın gel

Uyma nefse kaçma bizden yakın gel

 

Buğz, haset, kibir, inat atıp gel

Allah için, Resul için kaçıp gel

 

Bizim sıretimiz Hakk'tır beri gel

Cism ü şekle aldanma içeri gel

 

Yanma gafletde azbdan uyan gel

Kurtulasın gel, Allah'a inan gel

 

Ab-ı hayatı içmeye koşup gel

Can ile can olmaya sen çoşup gel

 

İkilikten geç tevhid'e boyan gel

Soyunup şirk'ten Allah'a dayan gel

 

AHMED-i Muhtar'a uy rahmana gel

Bekleme yarın bugün sultana gel...     

( 07.12.1982 )

 

ENNECATÜ FİSSIDKI 

"Ennecatü fissıdkı"

Hadisinde buyurdun

Kurtuluşun doğrulukta

Olduğunu duyurdun

 

Sensin Habib-i Huda

Resul-i Kibriyasın

Şefi-i ruz-i ceza

Muhammed Mustafa'sın

 

Kişi sana erişse

Kalmaz hiç bir teşvişi

Cümle işi doğrulur

Nur olur içi dışı

 

Sensin Habib-i Huda

Resul-i Kibriyasın

Şefi-i ruz-i ceza

Muhammed Mustafa'sın

 

Sussa hikmetle susar

Konuşsa hikmetle

Nice sırları açar

Aşk ile muhabbet ile

 

Sensin Habib-i Huda

Resul-i Kibriyasın

Şefi-i ruz-i ceza

Muhammed Mustafa'sın

 

Yüzünü Hakk'a döner

Pak eyler hem özünü

Gözünü ona açar

Aşk ile muhabbetle

 

Sensin Habib-i Huda

Resul-i Kibriyasın

Şefi-i ruz-i ceza

Muhammed Mustafasın

 

Riyakarlık yapamaz

İhlas ile boyanır

Nefsine hiç güvenmez

O Allah'a dayanır

 

Sensin Habib-i Huda

Resul-i Kibriyasın

Şefi-i ruz-i ceza

Muhammed Mustafasın

 

Övgüden nefret eder

İstemez zerresin,

Halka hep ta'zim eder

Hakir görür nefsini

 

Sensin Habib-i Huda

Resul-i Kibriyasın

Şefi-i ruz-i ceza

Muhammed Mustafasın

 

AHMED'in tut elinden

Kemalinden kerem et

Sen söyle hem dilinden

Ya Resulallah meded

 

Sensin Habib-i Huda

Resul-i Kibriyasın

Şefi-i ruz-i ceza

          Muhammed Mustafasın...      

( 07.03.1983 )

 

YÜRÜRÜM YARE 

Yürürüm yare

Düşmem ağyare 

Dilimde çare

Zikr-i Mevladır

 

Gönlümün ah'ı

İçinde Mah'ı 

Tahtında Şah'ı

Zikr-i Mevladır

 

Dilimde zikr'in

Gönlümde fikrin

Her nefes şükrün

Zikr-i Mevladır

 

Doldurup bade

İçeriz sade

Yüzde ifade

Zikr-i Mevladır

 

Kalpdeki maye

Engel sivaye

Dervişde gaye

Zikr-i Mevladır

 

Gözümün nuru

Görmez kusuru

Her an huzuru

Zikr-i Mevladır

 

Güllerin naz'ı

Bülbül'ün sazı

Daim niyazı

Zikr-i Mevladır

 

Şahadetimiz

Selametimiz

Saadetimiz

Zikr-i Mevladır

 

Dervişlerimiz

Gönül evimiz

Bizim sevimiz

Zikr-i Mevladır

 

AHMED'in hali

Kıyl ile kali

Cümle Ef'ali

  Zikr-i Mevladır... 

( 20.03.1983 ) 

BİN DOKUZYÜZ SEKSEN ÜÇTE 

Bin dokuz yüz seksen üçte

Almanya'ya geldiğimde

Neler gördüm caddelerde

Vatandaki cadde başka

Başka başka,daha başka

 

Oruç tuttuk, kabul ola

Mevlam saptırma sağ sola

Gönlümüz Hakk ile dola 

Vatandaki oruç başka

Başka başka,daha başka

 

Kılıyoruz namazımız

Hem dahi teravihimiz

Salat ile tesbihimiz

Vatandaki salat başka

Başka başka, daha başka

 

Kandiller dışarda yanmaz

Minare zaten hiç olmaz

Mahyalar burda asılmaz

Vatanda Ramazan başka

Başka başka, daha başka

 

Akşam oldu, iftar ettik

Türlü taam yedik içdik

Çok şükür Mevla'ya dedik

Vatandaki iftar başka

Başka başka, daha başka

 

Camide cem olduk cümle

Vaaz ettim aynı dilde

Söyle söyle, yine söyle

Vatavdaki sohbet başka

Başka başka, daha başka

 

Her namazdan sonra Kur'a

Okuyorun ben her zaman

Dinliyenler hep müslüman

Vatandaki ihvan başka

Başka başka, daha başka

 

İçerde okunur ezan

Dışarda olmaz hiç duyan

İster kanma, ister inan

Vatandaki ezan başka

Başka başka, daha başka

 

Burada da sevgili var

Sevilen var, sevenler var

Aşıklar var, hem maşuk var

Vatandaki sevgi başka

Başka başka, daha başka

 

Almanya'nın havası var

Suları var, toprağı var

Ateşi var, dumanı var

Vatandaki ateş başka

Başka başka, daha başka

 

Bayram burda da olacak

Camiler dolup taşacak

Cemaat bayramlaşacak

Vatandaki bayram başka

Başka başka, daha başka

 

AHMED bilmem sana noldu

Görüşlerin başka başka

Ne olduysa Hakk'tan oldu

Vatandaki başka başka

Başka başka, daha başka...

Almanya-Hagen

( 03.07 1983 )

                                  

RAMAZAN AYLARIN ŞAHI 

Ramazan ayların şahı

Kur'an ayı, ğufran ayı

Rahmet ve mafiret ayı

Ey Ramazan, şefaat et

 

Bu ayda hem ibadetler

Kat kat kabuldür taatler

Dolup taşıyor mabedler

Ey Ramazan, şefaat et

 

Allah'ın Hakk Peygamberi

Buyurdu ki"ilk evveli

Rahmettir"durmayın geri

Ey Ramazan, şefaat et

 

"Ortasındadır mafiret"

Rabbim bizi de sen affet

Şikayetinden emin et

Ey Ramazan, şefaat et

 

"Sonu ateşden kurtuluş"

Rıza-i Hakkile duruş 

Cemal-i yar ile buluş

Ey Ramazan, şefaat et

 

Yirmiyedisinde Kadir

Bin aydan da hayırlıdır

Lutf-i Hakk değil de nedir

Ey Ramazan, şefaat et

 

Kadir gecesinde Kur'an

İndi Peygambere ferman

Melekler inerler cem'an

Ey Ramazan,şefaat et

 

Rahmet kapısı açılır

Yeryüzüne nur saçılır

Kötülüklerden kaçılır

Ey Ramazan, şefaat et

 

AHMED'in nefsin tezkiye

Gönlünü eyle tasfiye

Aşkınla eyle terbiye

       Ey Ramazan, şefaat et...     

( 08.07.1983 )

 

LUTF-İ HAKK SENİN RUHUN 

Lutf-i Hakk senin ruhun

İhsanı gözün nurun

İlmin,iraden duygun

Dikkat et, sen seni bil

 

Bak ki sen ne alemsin

Hakk katında ahsensin

Halifetullah sensin

Dikkat et, sen seni bil

 

Tam mazhar-ı Hakk senin

Melekden mükemmelsin

Hazret-i Adem sensin

Dikkat et, sen seni bil

 

Nasut, ceberut sensin

Melekut lahut sensin

Hakk'ın mazharı sensin

Dikkat et, sen seni bil

 

Arş'ı Kürsi'si sensin

Levh u kalem'i sensin

Kabe-i ulya sensin

Dikkat et, sen seni bil

 

Asar ve esma sende

Ef'al ve sıfat sende

Zat-ı ilahi sende

Dikkat et, sen seni bil

 

Ay, gün, nüh, felek sende

Yedi kat sema sende

Sende can,cihan sende

Dikkat et, sen seni bil

 

Nar sende,nur sende

İsa ve Musa sende

AHMAD, MUHAMMED sende

              Dikkat et, sen seni bil...             

( 09.12.1983 )

 

VAKT-İ SEHERDE UYANALIM 

Vakt-i seherde uyanalım

Zikrullah ile yanalım

Rahmetine boyanalım

Rızadan ayrılmayalım

 

Nefsimize uymayalım

Gaflette hem kalmayalım

Fenaya aldanmayalım

Rızadan ayrılmayalım 

 

Kulluğa bel bağlayalım

Aşk-ı Hakk'la ağlayalım

Sinemizi dağlayalım

Rızadan ayrılmayalım

 

Gönülda Hakk'ı bulalım

Muhabbetiyle dolalım

Vuslatiyle mest olalım

Rızadan ayrılmayalım

 

Dargın kırgın durmayalım

Hakk'a asi olmayalım

Ehl-i gönül dost olalım

Rızadan ayrılmayalım

 

Dünya baki sanmayalım

Evhamlara dalmayalım

Masivaya kanmayalım

Rızadan ayrılmayalım

 

Hakk'ın emrine uyalım

Al dediğini, alalım

At dediğini atalım

Rızadan ayrılmayalım

 

Biz AHMED'i tanıyalım

Neler söylüyor duyalım

Duyduğumuzu tutalım

Rızadan ayrılmayalım...   

(08.02.1984 )

 

HAYASI OLMAYAN YÜZDEN 

Hayası olmayan yüzden

Doğru söylenmeyen sözden

Samimi bakmayan gözden

Ben Allah'a sığınırım

Ben Mevla'ya sığınırı

 

İç de olan vesveseden

Dış da olan debdebeden

Şüphe ile endişeden

Ben Allah'a sığınırım

Ben Mevla'ya sığınırım

                              

Kelamı eğri işiten

Yüzüne gülen kişiden

Arkadan vuran dişiden

Ben Allah'a sığınırım

Ben Mevla'ya sığınırım

 

Nefs ile çatılan kaş dan

Hak için akmayan yaş dan

Haram karışmış bir aştan

Ben Allah'a sığınırım

Ben Mevla'ya sığınırım

 

Gafillerin kaygısından

Riyakarın saygısından

Mert ve namert faydasından

Ben Allah'a sığınırım

Ben Mevla'ya sığınırım

 

Hayra çalışmayan elden

Hakk'ı zikretmeyen dilden

Tam saf olmayan gönülden

Ben Allah'a sığınırım

Ben Mevla'ya sığınırım

 

AHMED sakın su-i zandan

Gaflet ile geçen andan

Hakk için çıkmayan candan 

Ben Allah'a sığınırım

          Ben Mevla'ya sığınırım...        

( 07.08.1984 )

 

ŞEYHİME TAM TESLİM OLDUM 

Şeyhime tam teslim oldum

Telkinatına hep uydum

Yoluna can ve baş koydum

Selameti anda buldum

 

İmanım erdi kemale

Hiç yer kalmadı hayale

Kıyl ü kalden geçtim hale

Ferağatı anda buldum

 

Mürşid-i alemdir şeyhim

Hep O'dur şuhudum, seyrim

Gayriye hiç yoktur meylim

Kemalatı anda buldum

 

Candan sarıldım eline

Kemer oldum hem beline

Gönül verdim ben diline

Saadeti anda buldum

 

Faliyeti şeriattır

Haliyeti tarikattır

Variyeti hakikattır

Marifeti anda buldum

 

Köle oldum otağında

Yandım, pişdim ocağında

Bülbül oldum bağında

            Ben AHMED'i anda buldum...        

( 19.11.1984 )

 

RESULULLAH ÖLMEZDEN 

Resulullah "Ölmezden

Evvel ölün", der bize

Biz ona tabi olduk

Asiler neyimize

 

Şanımız imandandır

Şeref veren o bize

İmanımız muhakkak

İmansız neyimize

 

Biz Hakk'ın mazharıyız

Dikkatle bakın bize

Dost ile dost olmuşuz

Masiva neyimize

 

Zatın tecellisiyiz

Nihayet yoktur bize

Hakk ile var olmuşuz

Yok olmak neyimize

 

Zikrullah'la yaşardık

Dost ihsan etti bize

Yaprağımız dökülmez

Dökülen neyimize

 

Bülbüller daim öter

Gir de gör bahçemize

Bizim gülümüz solmaz

Solan gül neyimize

 

Ebedi hayat verdi

Şeyhimiz AHMED bize

Aşık olanlar ölmez

    Ölenler neyimize...    

( 31.12.1984 )

 

İSTİYORSAN KURTULMAK 

İstiyorsan kurtulmak

Kulak ver sözüme bak

Ara bir mürşid-i Hakk

Tevhide gel tevhide

 

Hakk mürşide teslim ol

Emrinde müstakim ol

Hakk'a giden doğru yol

Tevhide gel tevhide

 

Gizli şirki terk eyle

Zikrullah'ı terc eyle

Aşkullahı celb eyle

Tevhide gel tevhide

 

Sıkı sarıl tevhide

Bakma ifrat tefrite

Dal sen bahr-ı muhite

Tevhide gel tevhide

 

Emr-i Hakk ile çalış

Sehavette et yarış

Halk-ı cihanla barış

Tevhide gel tevhide

 

Nefsinle eyle savaş

Hakk'ın yoluna ko baş   

İrfaniyete ulaş

Tevhide gel tevhide

 

Doğruluktan ayrılma

İstikametten kayma

Va'dinden asla cayma

Tevhide gel tevhide

 

İmanla izzeti bul

Allah'a ol sen has kul

Hakk'a gideceğin yol

Tevhide gel tevhide

 

Sözde gitme ileri

Aşkla yürü ileri

Arif ol kalma geri

Tevhide gel tevhide

 

Hiç kimseye hor bakma

Dikkat et gönül yıkma

Şahadetten ayrılma

Tevhide gel tevhide

 

Sev sen seni seveni

Ve hatta sevmeyeni

Sevgide yok et seni

Tevhide gel tevhide

 

Nefse sakın aldanma

Yalancıdır inanma

Fani zevklere dalma

Tevhide gel tevhide

 

AHMED Ahmed'le var ol

Mustafa'ya hem yar ol

Muhammed'le hemhal ol

         Tevhide gel tevhide...           

(09.3.1985 )

 

SÖZ RABBİMİN SIFATI 

Söz Rabbimin sıfatı

Söyleyen kendi zatı

Yıkan Menat'ı, Lat'ı

La ilahe illallah

 

Söz yakut eder taşı

Gözden akıtır yaşı 

Arş'a çıkarır başı

La ilahe illallah

 

Söz, laf-ı güzaf değil

Hakk'tır o batıl değil

Kanmayan Ebu Cehil

La ilahe illallah

 

Söz siler gönlün tozun

Nurudur iki gözün

Aynasıdır hem özün

La ilahe illallah

 

Söz kalbe safa verir

Hastaya şifa verir

Her derde deva verir

La ilahe illallah

 

Söz kişinin kemali

Kaldırır her vebali

Kazandırır Cemali

La ilahe illallah

 

Söz, özden ayrı değil

Hakk'tır o gayrı değil

AHMED Hakk'la et seyir

             La ilahe illallah........              

( 25.04.1985 )

 

FELAHA EREM DERSEN 

Felaha erem dersen

Allah'ı zikretsene

Bir an gafil olmadan

Her an devam etsene

 

Felahın yolu budur

Salahın yolu budur

Devanın yolu budur

Derde deva etsene

 

Haramı helal eder

Zevali Kemal eder

Celali Cemal eder

Hele bir denesene

 

Dedik0dular biter

Sıkıntılar hep gider

Zikr-i Hakk sana yeter

Sen seni terk etsene

 

Kemliğin imha eder

Nefsini ıslah eder

Kalbini ihya eder

Her nefes zikretsene

 

İlmen yakin bildirir

Aynel yakin buldurur

Hakkal yakin oldurur

Zikr-i Hakk'a ersene

 

Aşk-ı Hakk denen budur

Vuslat-ı yar hem budur

İrfan denilen budur

Zikr ile zevk etsene

 

AHMED'i uyandıran

Aşk-ı Hakk'la yandıran

Vuslat ile kandıran

         Zikr'e gönül versene...         

( 15.08.1985 )

 

İLAHİ GÖNLÜME SEN 

İlahi gönlüme sen

Zikrini ilka eyle

Zikrinden gayri ne var

Hepsini imha eyle

 

Sensin hep alan veren

Mürid ve murad hem sen

Her an tecelli eden

Bilmeyi ihsan eyle

 

Bilensin bilinensin

Görensin görünensin

Evsafa bürünensin

Bulmayı ihsan eyle

 

Her şey fani zatında

Sensin zahir batında

Zatında yok olup da

Olmayı ihsan eyle

 

Din gününün maliki

Yerin göğün halikı

Hakimlerin hakimi

Aşkını ihsan eyle

 

Sen diyorsun Enelhak

Sensin mabudun bilhak 

Kulluk sanadır mutlak

Marifet ihsan eyle

 

AHMED'i izkar ettin

Mustafa'yı var ettin

Resul-i Zişan ettin

           Rızanı ihsan eyle...          

( 21.12.1985 )

 

EĞER KARDEŞ HAKK'I BİLEYİM DERSEN 

Eğer kardeş Hakk'ı bileyim dersen

Fail odur mutlak birleyim dersen

Nefs-i emmareden geçeyim dersen

Malından mülkünden geçmeden olmaz

 

Hakk'ın Cemalini göreyim dersen

Mevsuf-ı hakiki bulayım dersen

Nefs-i levvameden geçeyim dersen

Evlad u iyalden geçmeden olmaz

 

Allah'a sen vasıl olayım dersen

Zatında gark olup öleyim dersen

Nefs-i mülhimeden geçeyim dersen

Teninden canından geçmeden olmaz

 

Zatı ile zatından doğayım dersen

Kurb-i feraize ereyim dersen

Ruh olup göklere çıkayım dersen

Fena,ender fena olmadan olmaz

 

Rahmet ile gökten ineyim dersen

Kurb-i nevafile gireyim dersen

Hakk'a Hakla kulluk edeyim dersen

Beka ender beka olmadan olmaz

 

Merace'l-bahreyn'e dalayım dersen

Lü'lü' ve mercanı düreyim dersen

Risalet tacını giyeyim dersen

Kemalat sahibi olmadan olmaz

 

Eğer AHMED'e yar olmak istersen

Sırr-ı Ehadiyyet anlayım dersen

"Ev edna" bahrına dalayım dersen

          Ferağat sahibi olmadan olmaz...         

( 31.12.1985 )

 

BİR YETİM GÖRÜNCE DURAKLAR MISIN 

Bir yetim görünce duraklar mısın

Öksüzü görünce kucaklar mısın

Şefkat ile başlarını okşar mısın

Soruyorum kardeş, sehavet var mı

 

Sana geleni hoş karşılar mısın

O demeden halinden anlar mısın

Yoksa onu bırakıp yanlar mısın

Soruyorum kardeş, sehavet var mı

 

Akan göz yaşını durdurur musun

Kanayan yaralarını dindirir misin

Ağlayan gözlerini güldürür müsün

Soruyorum kardeş,sehavet var mı 

 

Hastaların halini sorar mısın

Kim açtır,kim toktur, hiç arar mısın

Yardıma çağırana koşar mısın

Soruyorum kardeş, sehavet var mı

 

Vicdanının sesine uyar mısın

Ah u feryat edeni duyar mısın

Gördüğünü Hakk bilip sayar mısın

Soruyorum kardeş, sehavet var mı

 

Babanın rızasını alır mısın

Annene sevgiyle sarılır mısın

Sakın yüz çevirip darılır mısın

Soruyorum kardeş, sehavet var mı 

 

Şeyhini gönülden hep sever misin

AHMED zemm edeni medheder misin

Düşmanına merhamet eder misin

Soruyorum kardeş, sehavet var mı...       

( 25.01.1986 )

 

ENVER SULTAN'DIR BİR ADIM 

Enver sultan'dır bir adım

Hakk tadıdır benim tadım

Her nefes Hakk'la yaşadım

Efendimi çok severim

Sevenleri hep severim

 

İçim dolu neş'e ile

Muhabbetle, sevgi ile

Dervişliğin zevki ile

Efendimi çok severim

Sevenleri hep severim

 

Bir adım da Aşık Enver

Söyledim ben neler neler

Kalmadı gönlümde keder

Efendimi çok severim

Sevenleri hep severim

 

Nur-i Huda var yüzümde

Hikmet vardır her sözümde

Muhabbet vardır özümde

Efendimi çok severim

Sevenleri hep severim

 

Mevla'yı ben çok anmışım

Aşkullah ile yanmışım

Tevhide hep boyanmışım

Efendimi çok severim

Sevenleri hep severim

 

Muhabbetle dopdoluyum

Ben sevginin sembolüyüm

Sanmayın ki ben ölüyüm

Efendimi çok severim

Sevenleri hep severim

 

İsm-i sıfata büründüm

Enver diye ben göründüm

Şimdi sıfattan soyundum

Efendimi çok severim

Sevenleri hep severim

 

AHMED Efendi,Efendim

Obeni,ben onu sevdim

"Kamilim"der Can Enverim

Efendimi çok severim

        Sevenleri hep severim...        

( 16.2.1986 )

 

HOŞ GELDİNİZ CAN DOSTLARIM 

Hoş geldiniz, can dostlarım

Kardaşlarım, haldaşlarım

Ruhdaşlarım, sırdaşlarım

Allah sizden razı olsun

 

Hakk için Hakk'a geldiniz

Hakk ile Hakk'ı sevdiniz

Sevdiniz, hem sevildiniz

Allah sizden razı olsun

 

Nikah, düğün bir bahane

Görüşmektir esas gaye

Sevgi, muhabbettir paye

Allah sizden razı olsun

Uzak-yakın demediniz

Zahmet ederek geldiniz

Bize mutluluk verdiniz

Allah sizden razı olsun

 

Dilerim Yüce Rabbim'den

Ayırmasın bizi bizden

Razı olsun hepimizden

Allah sizden razı olsun

 

Yuva kuran yavrulara

Mevlam yardım et onlara

Duamız inananlara

Allah sizden razı olsun

 

Büyüklere hürmet, saygı

Küçüklere sonsuz sevgi

AHMED bugün zevkle der ki

        Allah sizden razı olsun...      

( 27.3.1986 )

 

HER AN ZİKR EDEN 

Her an zikr eden

Tefekkür eden

Hakk'a şükreden

Melamileriz biz

 

Dünya'yı koyan

Ukba'yı koyan

Mevla'ya uyan

Melamileriz biz

 

Tevhide giren

Ölmeden ölen

Vuslat'a eren

Melamileriz biz

 

Dost'la barıştık

Gönlü hep ışık

Cevre alışık

Melamileriz biz

 

Cem ile nazda

Fark'ta niyazda

Daim namazda

Melamileriz biz

 

Vahdet-i vücut

Ederiz şühut 

Hem ehl-i sücut

Melamileriz biz

 

Hakk'ın yoluyuz

Huzur doluyuz

Yolun sonuyuz

Melamileriz biz

 

Yok bizde güman  

Etmişiz iman

Yolumuz Kur'an

Melamileriz biz

 

Yüzleri pampak

Gönülleri ak

Rabıtası Hakk

Melamileriz biz

 

Nefs'ini bilen

Rabbini bulan

Hakk'la hak olan

Melamileriz biz

 

Aşk ile taşan

Zevk ile çoşan

Kendine koşan

Melamileriz biz

 

Zuhurda halkız

Şuhudda Hakk'ız

Ehl-i tevhidiz

Melamileriz biz

 

Aşk-ı sakiyiz

Pir-i faniyiz

Hakk'la bakiyiz

Melamileriz biz

 

Şehadet bizde

Saadet bizde

Melamet bizde

Melamileriz biz

 

Namus ve haya

Eyledi ihya

Cuş eden derya

Melamileriz biz

 

Şahımız AHMED

Mahmut MUHAMMED 

MUSTAFA medet

        Melamileriz biz...       

( 26.07.1986 )

 

EY ERHAME'R-RAHİMİN 

Ey erhame'r-rahimin

Bize çok rahmet eyle

Gafletimizi kaldır

zikrini ihsan eyle

 

Hayal-i şirkimizi

Tevhide tebdil eyle

İfna et fi'ilimizi

Ef'alini lutfeyle

 

Al bizim cehlimizi

İrfaniyet nuruyla

Cümle bilişten geçir

Mazhar-ı sıfat eyle

 

Zenb-i vücudumuzu

Celalinle kahreyle

Senden gayri kalmasın

Zatını izhar eyle

 

Bize ruhundan ruh ver

Ab-ı hayat bahşeyle

Derya-i vahdetinde

Vuslatınla mest eyle

 

Uyandır vuslatından

Giyindir sıfatınla

Derya-i kesretinde

Halis,muhlis kul eyle

 

Vahdet'le Velayet'e

Nübüvvetle kesrete

Tevhid ile Kemale

Lutfunla varis eyle

 

AHMED'i Ehad'inden

Ayırma sen hıfzeyle

Hatalarını setret

        Rızana mazhar eyle...       

( 27.12.1986 )

f t g m