Copyright 2024 - MEKSAV

HAFIZ  AHMET SOYYİĞİT DİVANI - III.BÖLÜM 

ZEVK-İ ŞÜHUDUN VAR İSE 

Zevk-i şühudun var ise

Gülsen de hoş, ağlasan da

Yok ise,zevk-i şühudun

Gülsen de boş, ağlasan da

 

Muradın murad-ı Hakk'sa

Olsa da hoş, olmasa da

Ya muradın Hakk değilse

Olsa da boş, olmasa da

 

Kendini sen bildin ise

Bilsen de hoş, bilmesen de

Kendini bilmedin ise

Bilsen de boş, bilmesen de

 

Can kulağın açılmışsa

Duysan da hoş, duymasan da

Kulağın Hakk'la duymazsa

Duysan da boş, duymasan da

 

Gözün Hakk'la görüyorsa

Görsen de hoş, görmesen de

Gözün Hakk'la görmüyorsa

Görsen de boş, görmesen de

 

El'in Hakk'ın eli ise

Vursan da hoş,okşasan da

El'in Hakk'ın değil ise

Vursan da boş,vurmasan da

 

Hayatın hayat-ı Hakk'sa

Hayat da hoş, mematı da

Hayatın Hakk'ın değilse

Hayat da boş, mematı da

 

AHMED sözün Hakk söz ise

Sussan da hoş, susmasan da

Eğer sözün Hakk değilse

        Sussan da boş, konuşsan da...      

( 12.2.1987 )

 

DÜNYADA TAD ARARSIN 

Dünyada tad ararsın

Fani mülke kanarsın

Bu gidişle yanarsın

Uyan kardeşim uyan

 

Nefs ü hevaya uyma

Debdebeye aldanma

Zehirleri bal sanma

Uyan kardeşim uyan

 

Gönlün katılaşmadan

Azrail sataşmadan

Ay bacadan aşmadan

Uyan kardeşim uyan

 

Benlikten senlikten geç

Birlik iline et göç

Durma sakın, kalma geç

Uyan kardeşim uyan

 

Gaflet seni kuşatmış

Kalbini katılatmış

Basiretini kapatmış

Uyan kardeşim uyan

 

Sen sana oldun perde

Şüphe, şirk, riya sende

Kalb-i selimin nerde

Uyan kardeşim uyan

 

Saltanat sarhoşusun

Nefs iledir görünüşün

Günahtır hep oluşun

Uyan kardeşim uyan

 

Beri gel yavaş yavaş

Nefsinle eyle savaş    

İrfaniyete ulaş

Uyan kardeşim uyan

 

Mürşid-i kamil'i bul

Sıdk ile ol halis kul

Aradan çık sen yok ol

Uyan kardeşim uyan

 

AHMED'i tanımadın

Aşk-ı Hakk'a yanmadın

Tevhida boyanmadın

          Uyan kardeşim uyan...         

( 13.2.1987 ) 

 

GÖNÜL ALEMİNDE KURULDU VAHDET 

Gönül aleminde kuruldu vahdet

İkilik kalmadı yok oldu kesret

 

Cemal'in gösterdi koptu kıyamet

Her şey helak oldu buldu nihayet

 

Zerrece kalmadı karanlık,zulmet

Mevla lütfeyledi geldi nihayet

 

Her şey vecde gelip etti şehadet

Hayalat mahvoldu doğdu velayet

 

Açıldı sır babı göründü hikmet

Harfsiz,sessiz-sözsüz oldu bir sohbet

 

Kendinden kendine etti muhabbet

Muhabbetten hasıl oldu Muhammed

 

AHMED hamdeyle sen,doğdu Muhammed

         Onsekiz bin alem doldu hep rahmet...         

( 13.7.1987 )

 

SENİ ÇOK SEVİYORUM 

Seni çok seviyorum

Kendimden geçiyorum

Vuslata eriyorum

Can bahası olsa da

 

Kendimi aşıyorum

Sevginle taşıyorum

Seninle yaşıyorum

Viranede olsa da

 

İstemem şan ve şöhret

Sevmek ne büyük devlet

Sevgindir bana cennet

Cehennemde olsa da

 

Seni ben anıyorum

Sevginle yanıyorum

Her yüzden tanıyorum

Sonsuz nakş'ın olsa da

 

Sevgin bana din iman

Hamd olsun ettin ihsan

Ayrılmazsın hiç bir an

Son nefesde olsa da

 

Ben senin hayranınım

Kulunum kurbanınım

Ketre-i ummanınım

Her ne kadar olsa da

 

Eyledik biz muhabbet

Zuhura geldi AHMED

Alemler nur oldu hep

      Karanlıklar olsa da...      

( 4.11.1987 )

 

ÇEMENDE, ÇİÇEKTE 

Çemende, çiçekte

Ağaçta, yaprakta

Yağmurda, çamurda

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Denizde, karada

Yerlerde, havada

Yıldızlarda, ayda

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Fakirde, zenginde

Köylüde, kentlide

Ağada, paşada

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Seherde, sabahta

Öğlende, ikindide

Akşamda, yatsıda

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Kıyamda, kelamda

Rüku'da, sücudda

Kuudda, şuhudda

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Enfüste, afakda

Gizlide, açıkta

Açıkta, saçıkta

Severim ben seni

Hep seni seni 

 

Güzelde, çirkinde

Acıda, tatlıda

Yayada, atlıda

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Kerem'de, Aslı'da

Şirin'de, Ferhad'da

Leyla'da, Mecnun'da

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Yeşilde, sarıda

Morda, eflatunda

Siyahda, beyazda

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Asya, Avrupa'da

Diğer üç kıt'ada

Zerrede, kürrede

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Yollarda, yolcuda

Bağlarda, bağcıda

Sağcıda, solcuda

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Cematta, nebatta

Hayvanda, insanda

Hayatta mematta

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Hazerde, seferde

Ovada, yuvada

Hasılı her yerde

Severim ben seni

Hep seni seni

 

Dünya'da, ukba'da

Ula'da, uhra'da

Suğrada, kübrada

Severim ben seni

Hep seni seni

 

AHMED her eşyada

Müsemma, esmada 

Maddede, manada

Severim ben seni

         Hep seni seni...         

( 13.11.1987 )

 

"MEN AREF" SIRRINA ERMEK DİLERSEN 

"Men aref" sırrına ermek dilersen

Enfüsü, afakı bileyim dersen

Eğer Hakk'a vasıl olayım dersen

Vefakar ol, vefa olmadan olmaz

 

Allah sevgisine ereyim dersen

Hem rıza-yı Hakk'ı alayım dersen

Cemal-i yare sen bakayım dersen

Vefakar ol, vefa olmadan olmaz 

 

Ölmeden evvel öleyim der isen

Haşri, neşri bunda göreyim dersen

Beratım elime alayım dersen

Vefakar ol, vefa olmadan olmaz

 

Mü'min-i kamil olayım der isen

Gerçekten derviş olmak istiyorsan

Zevk-i Tevhide ermek diliyorsan

Vefakar ol, vefa olmadan olmaz

 

Hakk yoluna canım vereyim dersen

Ma'rifet gülünü dereyim dersen

Ab-i Hayat içip öleyim dersen

Vefakar ol, vefa olmadan olmaz

 

AHMED, sen AHMED'e dost olam dersen

Dost ile halvette mest olam dersen

"Ev edna"bahrında gark olam dersen

Vefakar ol, vefa olmadan olmaz...       

( 22.12.1987 )

 

DENİZLERDE DERYALARDA 

Denizlerde, deryalarda

Karalarda, havalarda

Uçakla uçup semada

Dedim Allah, Allah, Allah

 

Seksen yedinin sonunda

Uçtum Almanya yolunda

Hakk'ın sevgisi uğrunda

Dedim Allah, Allah, Allah

 

Baki Kurban'ı görünce

Görüşüp de sevinince

Eve gidip oturunca

Dedim Allah, Allah, Allah

 

Daha bir çok ihvanlarla

Camilerde cemaatla

Görüştüm çok defaatla

Dedim Allah, Allah, Allah

 

Çok sohbet muhabbet ettik

Zikir, fikir, şükür ettik

Lutf-ı Hakk'la şuhud ettik

Dedim Allah, Allah, Allah

 

Bodrup'ta Mehmed Efeyle

Daha diğer kardeşlerle

Cumartesi cümlesiyle

Dedim Allah, Allah, Allah

 

Düsseldorf'un çevresinde

Dostlarımın her birinde 

Beraberce gezdiğimde

Dedim Allah, Allah, Allah

 

Almanya'da bir ay kaldım

Bazı siparişler aldım

Hayrolsun pazara vardım

Dedim Allah, Allah, Allah

 

Hacı Yakup dayım ile

İlahiler geldi dile

Okuduğun Kur'an ile

Dedim Allah, Allah, Allah

 

Frakfurt'a gittiğimde

Kardeşleri gördüğümde

Tanışıp görüştüğümde

Dedim Allah, Allah, Allah

 

Frankfurt'ta cümle iyiler

Hepsi sohbete geldiler

Zikir, fikir, şükrettiler

Dedim Allah, Allah, Allah

 

Rabbim razı ol hepsinden

Ayırma birbirlerinden

Mahrum etme Habibinden

Dedim Allah, Allah, Allah

 

AHMED dua et ihvana

Mazhar olsunlar ihsana

Sığınıp Ulu Sultan'a

            Dedim Allah, Allah, Allah...         

( 27.1.1988 )

 

TAKDİR-İ HAKK İLE ZUHUR ETMİŞİZ 

Takdir-i Hakk ile zuhur etmişiz

"Elestü" bezminde "bela" demişiz

Hakk mürşid önünde ahdeylemişiz

Dersimizi Mevlamızdan almışız

 

Rabbimizden dua niyaz ederiz

Bırakmasın şirkten kalbimizde iz

Sevgisine mazhar etsin cümlemiz

Gitsin senlik-benlik, bir olalım biz

 

Hazret-i Ali'dir ilim kanımız

Ebubekir Sıddık sadakatımız

Ömer'ül-Faruktur adaletimiz

Osman-ı Zinnureyn namus arımız

 

Seyyid Muhammed Nur'dur seyyidimiz

Melamette önder ulu pirimiz

Zikr-i daim ondan ezber etmişiz

Hamdolsun gafletten halas olmuşuz

 

Fenafillah olmaktır sücudumuz

Hakk'la beka bulmaktır huzurumuz

Şeriat-ı garradır zuhurumuz

Hakikat-ı kübradır şuhudumuz

 

AHMED, himmet etti Pir Sultanımız

Şükr'olsun ALLAH'an Hakk'tır varımız

Hakk ile celvette halvet olmuşuz

Rahmet-i Hakk ile biz kurtulmuşuz...      

( 29.02.1988 )

 

ALLAH'IM ETTİ İCAD 

Allah'ım etti icad

Bize bir güzel evlat

Rabbim et onu abad

Nenni Mehmed'im nenni

Nenni Fürkanım nenni

 

Hidayet'le hidayet

Et Mehmed'e inayet

Tevhid'le ver dirayet 

Nenni Mehmed'im nenni

Nenni Fürkanım nenni

 

Anne ve babasına

Aba u ecdadına

Hayırlı kıl vatana

Nenni Mehmed'im nenni

Nenni Fürkanım nenni

 

İsmini Mehmed Fürkan

Koyduk okuduk ezan

İhsan et ilim,irfan

Nenni Mehmed'im nenni

Nenni Fürkanım nenni

 

Koru onu kem gözden

Seni zikretsin özden

Arif olsun hem tezden

Nenni Mehmed'im nenni

Nenni Fürkanım nenni

 

Allah'a aşık olsun

Resule varis olsun

Mürşid-i kamil olsun

Nenni Mehmed'im nenni

Nenni Fürkanım nenni

 

Gaflete hiç girmesin

Nisbet etmek bilmesin

Şirk ile kirlenmesin

Nenni mehmed'im nenni

Nenni Fürkanım nenni

 

Rabbim et ona himmet

Tevhid'e etsin hizmet

İhvan'a etsin sohbet

Nenni Mehmed'im nenni

Nenni Fürkanım nenni

 

AHMED der torununa

Nefsinden hep koruna

Git Hakk'la Hakk yoluna

Nenni Mehmed'im nenni

           Nenni Fürkanım nenni...          

( 6.5.1988 )

 

HAKK NASİB ETTİ DE GELDİK 

Hakk nasip etti de geldik

Sekiz kişi beraberdik 

Hamdolsun hepimiz erdik

Beytullah'ı tavaf ettik

 

Zikrullah ile başladık

Hakk'ı gönülde sakladık

Üç ifnayı isbatladık

Hakk gözüyle Beyt'e baktık

 

Birinci şavt, tevhit ef'al

Tefekkürle oldu efdal

Verdi Mevlam güzel bir hal

Cemal ile olduk Cemal

 

İkinci şavt tevhid sıfat

Teslim olup olduk memat

Gördük Hakk'ın hep saltanat

Şükür bulduk ab-ı hayat

 

Üçüncü şavt tevhit-i zat

Gark olduk, bulduk sonsuz tad

Beyt'e baktık fena-i zat

Hamdolsun, olduk hep irşat

 

Dördüncü şavt makam-ı cem

Gördük Hakk diyor ben ben ben

Sen ben oldu hepsi tek ben

Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem

 

Beşinci şavt hazret'ül Cem 

Baktık hüküm giydi her ten

Ben diyorduk dedik hep sen

Hakk'a Hakk'la şükrettik hem

 

Altıncı şavtı cemü'l-cem

Ben sen, sen ben, olduk biz hem

Emin olduk kendimizden

Temkin bulduk Rabbimizden

 

Yedinci şavt Ehadiyyet

   Hem "Kul hüvallahü ehad" 

Allah'ındır Semadiyyet

Dile gelmez hulusiyyet

 

AHMED cem oldu canlarla

Gelen gelmeyen ihvanla

Hamd ü sena ve şükranla

          Meşk eyledik, iyi anla...       

( 20.7.1988 ) 

 

İZMİR UÇAĞINA BİNMEDEN 

İzmir uçağına binmeden

İhrama girdik cümleten

Söyledik hep dilimizden

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

 

İhram demek, ihlas demek

Hem en güzel ahlak demek

Her an emre uymak demek

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

 

Uçakla Cidde'ye indik

Bir bir kontrolden geçtik

Ak ile karayı seçtik

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

 

Harem-i Şerife girdik

Babü's-Selam'da cem olduk

Tavaf için niyyet ettik

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

 

Kapıdan girince hemen

Beytullah'ı gördük hepten

Dua eyledik gönülden

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

 

Yedi şavt tavaf eyledik

Hakk'a hem neler söyledik

Ef'alini seyreyledik

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

 

Hacerü'l-Esved'e selam

Hakk'tan diledik hep eman

Sıfatullah oldu ayan

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

 

Kabe zatullah ayeti

Allah'ın ulu mabedi

Aşk ile döndük Harem'i

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

 

Üç şavt ile fani olduk

Nefsimizden fariğ olduk

Temizlenip kani olduk

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

 

Kalan dört şavt beka billah

Hep beraber dedik Allah

Hak, Hu, Allah, Allah, Allah

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

 

AHMED ihvana hediye

Acizane bir tavsiye

Allah, Allah, Allah diye diye

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk...     

( 1.8.1988 )

 

SA'Y İÇİN SAFA'YA ÇIKTIK 

Sa'y için safa'ya çıktık

Hamd eyleyip şükreyledik

Zikir, fikirle yürüdük

Merve'de hem huzur bulduk

 

Safa'da safaya erdik

Aşk ile Merve'ye geldik

Marifet gülleri derdik

Talip olanlara verdik

 

Merve'den uruc eyledik

Hakk'la Hakk'ı seyreyledik

Bu rumuzu şerh eyledik

Tevhit edip zevk eyledik

 

Safa'dan nüzul eyledik

Fark'a gelip şükreyledik

Biz bizimle bize geldik

Cem'u Fark'ı cem eyledik

 

Safa'da safiye olduk

Merve'de mürüvet bulduk

Cem olup Cemali gördük

Feyz-i ilahiyle dolduk

 

AHMED Hakk'la sa'y eyledik

İlmel yakın ezberledik

Aynel yakın nazar ettik

         Hakkal yakin zevk eyledik...    

( 1.08.1988 )

 

ZİLHİCCE SEKİZİNDE 

Zilhicce sekizinde

Yürüdük Arafat'a

Çadırlara yerleştik

Nurlara bata bata

 

O gece sabahladık

Zikrullah yapa yapa

Namazla vakfe durduk

Rabbim hayıra kata

 

Öglende ikindiyi

Beraber ettik eda

Zatı biri sıfatı

Canımız kıldık feda

 

Rahmed dağına çıktık

Sanki Adem'le Havva

Hamdolsun arif olduk

Lutfetti Yüce Mevla

 

Müzdelife'ye geldik

Yatsı vakti az aşa

İki vakti cem ettik

Varlığımız yok haşa

 

Sabahtan vakfe durup

Hep yürüdük Mina'ya

Aşk ile attık varıp

Yedişer taş şeytan'a

 

İkinci gün akşamdan

Taş attık şeytanlara

Orda şeytan ne gezer

Bizdeki evhamlara

 

Üçünçü gün erkenden

Taş attık üç şeytana

Kurtulduk hayaletlerden

Vasıl olduk canana

 

AHMED hamdet Rabbine

Neler lütfetti sana

Erdirdi sevgisine

            İçirdi kana kana...          

( 02.08.1988 )

 

OL MEDİNE'NİN BAĞINA 

Ol Medine'nin bağına

Gittik elhamdülillah

Peygamber'in ocağına

Erdik elhamdülillah

 

O Sultan'ın Ravzasına

Girdik elhamdülillah

İçinde yüzler toprağa

Sürdük elhamdülillah

 

Resul-i Ekrem'e selam

Verdik elhamdülillah

Etti bizimle kelam

Duyduk elhamdülillah

 

Habibullah'ın beytini

Gördük elhamdülillah 

Hem buy-i Muhammed'yi

Aldık elhamdülillah

 

Şol cennetin bahçesinde

Salat elhamdülillah

Hep Allah için ikame

Ettik elhamdülillah

 

Kırk vakit salatı tamam

Kıldık elhamdülillah

Yüz bin salat ile selam

Ettik elhamdülillah

 

Can Muhammed Mustafa'ya

Vardık elhamdülillah

Şefaat-i Mücteba'ya

Erdik elhamdülillah

 

AHMED Ahmed Muhammed'i

Bulduk elhamdülillah

Yoluna feda Ahmed'i

Kıldık elhamdülillah...    

( 11.08.1988 )

 

HAYRAN OLDUM MEDİNE'NİN 

Hayran oldum Medine'nin

Dağlarına bağına

Kurban oldum Peygamber'in

Çıktığı nur dağına

 

Hayran oldum Medine'nin

O meşhur hurmasına

Kurban oldum o hurmanın

Tadına, reyhasına

 

Hayran oldum Medine'nin

Duyulan ezanına

Kurban oldum mescidide

Kılınan namazına

 

Hayran oldum Ravzasında

Ashab-ı Suffesine

Kurban oldum sofasında

Yaptığı sohbetine

 

Hayran oldum Peygamber'in

Minberine beytine

Kurban oldum ikisinin

Beyninde cennetine

 

Hayran oldum Medine'nin

Ucuna bucağına

Kurban oldum Peygamber'in

Bastığı toprağına

 

Hayran oldum Medine'de

On yedi mescidine

Kurban oldum mescidinde

Edilen secdesine

 

Hayran oldum Peygamber'in

Mübarek beldesine

Kurban oldum beldesinin

Şahına kölesine

 

Hayran oldum ben AHMED'in

Kurduğu meclisine

Kurban oldum meclisinin

           Samimi sevgisine...          

( 30.9.1988 )

 

BU YERE SEYRE GELDİK 

Bu yere seyre geldik

Sohbete muhabbete

Nefis bizde var ise

Sohbet nerde, biz nerde

 

Nefis öyle bir düşman

Akıl bırakmaz serde

İlahi sevgi olmaz

Onun olduğu yerde

 

Hiç yoktan iş çıkarır

Sokar başını derde

Terk etmeden onu çık

İşin içinden gel de

 

Nefsinle eyle savaş

Gece-gündüz seherde

Ondan kurtulmak için

ALLAH de her nefeste

 

Aşk ile nefsinden geç

Sana olmasın perde

Sen seni terk ediver

Hak'la ol her lahzade

 

Gerçek sevgiyi öğren

Hevesatı terk et de

Olacaksın şüphesiz

Sevgiyle birlikte

 

Sevenle sevileni

Uyanıp bul gönlünde

Göreceksin o zaman

Seven sen, sevilen de

 

Sevgi bize din iman

AHMED onunla zinde 

Mezhebimiz sevgidir

              Başta gelir, hem dinde...            

( 21.03.1989 )

 

KENZ-İ MAHFİDEN GELDİK 

Kenz-i mahfiden geldik

Seyr için bu aleme

Seyr eder, zevk ederiz

Biz bize, aleme ne

 

Gayemiz muhabbettir

Gelmek, gitmek bahane

Muhabbetle mest olmak

Zevk ile aşıkane

 

Biz bizimle buluşur

Konuşuruz dosthane

Ağlarız, gülüşürüz

Gönülden halisane

 

Bu aleme gelmekten

Murad ermek canane

Can nedir, canan nedir

Zevk etmek arifane

 

AHMED'e lutf olundu

Mazhar oldu Sübhane

Vehm ü hayal kalmadı

        Gönlü döndü cinane...        

( 26.03.1989 )

 

EY BENİM SEVGİLİ YARİM 

Ey benim sevgili yarim

Sensin güzeller güzeli

Muhabbetinle mutluyum

Ben seni sevdim seveli

 

Sensin gözlerimin nuru

Sen, yokluğumun bedeli

Ruhumun sen hem süruru

Öz varlığımın temeli

 

Fetheyledin sen kalbimi

Gönlüm seninle neş'eli

Hüsnün bahası bir can mı

Nice yüz bin can vermeli

 

Sen canımın içinde can

Vicdanımın tek emeli

Senden sana budur ricam

Sevgimiz sonsuz sürmeli

 

Sen misin ben, ben miyim sen

Bilmem ki nasıl demeli

Yok artık şimdi sen ve ben

Yalnız sevgi var, sevmeli

 

AHMED der halkın yüzüne

Hakk'ın yüzünü görmeli

Gören görünen gözünde

Birdir bu sırra ermeli...      

( 19.12.1989 )

 

HAK MÜRŞİDDEN SEN AL DERS 

Hak mürşidden sen al ders

Dünyaya etme heves

Ukbayı dahi geç es

De Allah, Allah, Allah

 

Zikret Hakk'ı her nefes

Gayriden meylini kes

Dinle alemde tek ses

De Allah, Allah, Allah

 

Hiç bir şey yoktur abes

Var olan her şey enfes

Zevk eyle nefes nefes

De Allah, Allah, Allah 

 

Vehmindir demir kodes

Aşk-ı Mevla ile es

Hem ortadan kalkar nefs

De Allah, Allah, Allah

 

Rivayet etti Enes

Tevhide eyleyen pes

Kurtulur nardan derdes

De Allah, Allah, Allah

 

AHMED sen olma nekes

Her şey fani ALLAH bes

Bu andır bezm-i elest

       De Allah, Allah, Allah...        

( 11.01.1990 )

 

GEL KARDEŞ GAFLETTEN UYAN 

Gel kardeş gafletten uyan

Hak mürşide eyle iman

Zikreyle Allah'a dayan

Şuhuddan çıkma hiç bir an

 

Dünyaya gafil aldanan

Bu varlık benimdir sanan

Cümle varlık Hakk'ın inan

Şuhuddan çıkma hiç bir an

 

Çalış öğren ilim irfan

Aşk ile tevhide boyan

Mahfolsun şöhret ile şan

Şuhuddan çıkma hiç bir an

 

Misafirdir bedende can

Mukim olan canda canan

Can bu bedenden çıkmadan

Şuhuddan çıkma hiç bir an

 

Mutlak Hakk'tır fail olan

Her sıfatla mevsuf olan

Her zerrede mevcud olan

Şuhuddan çıkma hiç bir an

 

Tevhit oldu belli beyan

Kalmadı hiç bir şey nihan

Dost yüzü göründü ayan

Şuhuddan çıkma hiç bir an

 

AHMED her yüzden et seyran

Cemal-i yare ol hayran 

Mekan, zaman ayırmadan

         Şuhuddan çıkma hiç bir an...       

( 30.01.1990 )

 

O KADRİ ALİ İDİ 

O kadri ali idi

Mürşide bağlı idi

Hem çok vefalı idi

Hacı Şahin Beyimiz

 

Mahviyet hali idi

Hakk varlığı kariydi

Gerçekten veli idi

Hacı Şahin Beyimiz

 

Sehavet sahibiydi

Düşenin yari idi

Riyadan ari idi

Hacı Şahin Beyimiz

 

Mevla'nın kulu idi

İhvanın gülü idi

Muhabbet dolu idi

Hacı Şahin Beyimiz

 

Kendisini aşmışdı

Merhametle taşmıştı

Yarine ulaşmıştı

Hacı Şahin Beyimiz

 

Zuhurda Nakşi idi

Şuhudda Melamiydi

Sanki sahabi idi

Hacı Şahin Beyimiz

 

Kadere razı idi

Gönülden kani idi

Mü'minlik şanı idi

Hacı Şahin Beyimiz

 

Her nefes zakir idi

Nefsine arif idi

Ameli salih idi

Hacı Şahin Beyimiz

 

AHMED Hakk'tan diledi

Ruhu şad olsun dedi

Gönlümüzde ölmedi

       Hacı Şahin Beyimiz...         

( 28.06.1990 )

 

İNSANLIĞIN ŞEREFİ 

İnsanlığın şerefi

Enbiyanın eşrefi

Evliyanın hedefi

Sensin ya Resulallah

 

Yüzümüzün süruru

Gözlerimizin nuru

Gönlümüzün huzuru

Sensin ya Resulallah

 

Cehlin kökünü kazan

Cihanı aydınlatan

Putperestliği yıkan

Sensin ya Resulallah

 

Semavatı dolaşan

"Kabe kevsey"'i aşan

Mevla'ya vasıl olan

Sensin ya Resulallah

 

Bir yüzün seyf-i celal

Bir yüzünle zü'l-cemal

Ekmel, mükemmel kemal

Sensin ya Resulallah

 

Eflakin dayanağı

Kur'an'ın hem kaynağı

Faziletin menbağı

Sensin ya Resulallah

 

"Fakru fahri" söyleyen

Hakk görür beni gören

"Fettebiuni" diyen

Sensin ya Resulallah

 

AHMED'in sermayesi

Canında cananesi 

ALLAH'ın sevgilisi

       SensinyaResulallah...      

(1.12.1990 )

 

KAYSERİ'DE BULUNURSUN 

Kayseri'de bulunursun

Ağrı'dan sonra gelirsin

Diğer dağlardan ulusun

Hünerin bu mu Erciyes?

 

Tenezzül edip eğilsen

Kıyamda rüku'a varsan

Aşk ile secde eylesen

Neler olurdu Erciyes?

 

On iki ay sende kış var

Yok ilkbahar, yaz, sonbahar

Yeşil ot, çiçek, ağaçlar

Hünerin bu mu Erciyes?

 

Aklın başına devşirsen

Derd-i Hakk ile inlesen

Yanıp yanıp da erisen

Neler olurdu Erciyes?

 

Seni kar ve kış kaplamış

Etrafını duman sarmış

Fırtına, kasırga varmış

Hünerin bu mu Erciyes?

 

Baş kaldırmasan havaya

Dönüp insen düz ovaya

Doysan güneşe ve suya

Neler olurdu Erciyes?

 

Bir gün gelir yıkılırsın

Pamuk gibi atılırsın

Belirsiz hale gelirsin

Hünerin bu mu Erciyes?

 

O gün gelmeden yıkılsan

Atılmadan sen atılsan

İhtiyarlığınla yok olsan

Neler olurdu Erciyes?

 

AHMED senden ibret alsa

Bu öğüdü kendi tutsa

Varlığın, yokluğun atsa

          Neler olurdu Erciyes?...        

(1 Mart 1991 Şaban,Berat Gecesi  Kayseri )

 

EY BENİM CAN DOSTLARIM 

Ey benim can dostlarım

Size bir haberim var

Beklemeyin başkası

Gelsin size olsun yar 

 

En büyük düşman sizin

İçinizde nefis var

Onu ıslah ediniz

Alem size olsun yar

 

Yare ermeye engel

Nefis denen canavar

Onu öldürüverin

Siz olunuz gerçek yar

 

Nefsi öldürmenizin

Elbette çaresi var

Bu işi başaracak

Kişi mürşide uyar

 

Mürşid-i kamil sizi

Gafletten şirkten soyar

Gönlünüzü Allah'ın

Muhabbetini koyar

 

Basiret gözünüzle

Edin mürşide nazar

Gerçek yüzünü görün

Olun siz ülü'l-ebsar

 

Nefsi, şeytanınızı

Allah'ın zikri boğar

İlahi kelimeler

              AHMED'e Haktan doğar...       

( 27.8.1991)

 

ALLAHIN EMRİNİ DUYAR TUTARIZ 

Allah'ın emrini duyar tutarız

Dost Muhammed Mustafa'ya uyarız

Zalimi mazluma karşı kovarız

Biz cihad-ı ekber edenlerdeniz

Nefsi ile savaş yapanlardanız

 

Allah Resulune iman etmişiz

Nefsimizin putlarını kırmışız

Hamdolsun hayalattan kurtulmuşuz

Biz cihad-ı ekber edenlerdeniz

Nefsi ile savaş yapanlardanız

 

Açık olan düşmanlardan korkmayız

Maddi güçlerine hiç aldırmayız

Fatih'in, Yavuz'un torunlarıyız

Biz cihad-ı ekber edenlerdeniz

Nefsi ile savaş yapanlardanız

 

Mahluk-ı Hüda'ya merhametliyiz

Haddini bilene çok saygılıyız

Gerekirse düşmanla barışırız

Biz cihad-ı ekber edenlerdeniz

Nefsi ile savaş yapanlardanız

 

Bedr'in Aslanlarıdır rehberimiz

Hayder-i Kerrar'dır baş önderimiz

Allah için cenk etmek şiarımız

Biz cihad-ı ekber edenlerdeniz

Nefsi ile savaş yapanlardanız

 

Batıl olan nefsten Hakk'a göçmüşüz

Allah Allah nidasıyla coşmuşuz

Zaferlerden zaferlere koşmuşuz

Biz cihad-ı ekber edenlerdeniz

Nefsi ile savaş yapanlardanız

 

Ehl-i sünnet velcemaat mezhebiz

AHMED, Muhammed' Nur'un meşrebiyiz

Ef'al, Sıfat ve Zat'ın mazharıyız

Biz cihad-ı ekber edenlerdeniz

Nefsi ile savaş yapanlardanız

( 11.12.1991 )

 

LUTFETTİN BEN KULUNA 

Lutfettin ben kuluna

Girdim Tevhit yoluna

Feda oldum uğruna

La ilahe illallah

 

Kaldırdın gafletimi

Yok ettin nisbetimi

Fetheyledin kalbimi

La ilaha illallah

 

Yaktın aşkın narına

Çıkardın didarına

Garkettin envarına

La ilahe illallah

 

Tenimde diri oldun

Canımda diyet oldun

Gönlüme hep sen doldun

La ilahe illallah

 

Dilimde dönen oldun

Gözümde gören oldun

İrade eden oldun

La ilahe illallah

Elimden sen tutarsın

Ne istersen yaparsın

Sen fail-i muhtarsın

La ilahe illallah

 

AHMED diler Rabbinden

Ayırmasın zikirden

Her an desin gönülden

             La ilahe illallah...             

( 25.Aralık.1991 )

 

SEVGİ ALLAH'IN BİR VASFI 

Sevgi Allah'ın bir vasfı

Sevdi de halkı yarattı

Habibinin nuru ile

Alemleri aydınlattı

 

Yirmi yedi Peygamberi

Hep O'nun nurundan idi

Cihar-ı Yar-i Güzini

Al,Ehl-i Beyt envarıydı

 

Hak erenlerin cümlesi

Hep iki kanaldan geldi

Biri Selman-ı Farisi

Biri Hasan Basri idi

 

Abdülkadir-i Geylani

Bir gün sarhoşu yüklendi

Onu taşıdı bir hayli

Evine kadar iletti

 

Sevgi muhabbet denizi

Muhammed Mustafa idi

Mevlana, Şems-i Tebrizi

Denizden bir katre idi

 

Yunus Emre Hazretleri

Dövenlere elsiz idi

O ulu gerçek bir veli

Dilsiz ve gönülsüz idi

 

Bin dokuz yüz doksan bire

Yunus Sevgi Yılı dendi

"Aşıklar ölmez" dedi de

Öldü mü Yunus'un kendi

 

Enbiya ve evliyalar

Muhammed'i temsil etti 

Arifler bunu bilirler

Allah Resulünü sevdi

 

Gerçek ilahi sevgiyi

AHMED Rabbinden diledi

Sevmeyi ve sevilmeyi

         Niyaz edip hep istedi...      

( 31.Aralık.1991 )

 

BU ALEME GELMEKTEN 

Bu aleme gelmekten

Gaye Allah'ı sevmek

Seversen, sevilirsen

Mutlu olmuşsun demek

 

Allah için sev, sevil

Boşa gitmesin emek

Sevmezsen sevilmezsen

Boşuna gelmek, gitmek

 

Allah seni getirmiş

Bu aleme  severek

Sen de hem sev onu

Benliğinden geçerek

 

Allah'ı seveceksin

Farz oldu O'nu bilmek

O'ndan gayri ne varsa

Gönlünde sürüp silmek

 

Hakk mürşide teslim ol

Sanki suda bir semek

Hakk sevgisi ne derse

Mürşit gönlüne girmek

 

AHMED önemli olan

Benliğin dağını delmek

Güneş misali olup

         Aleme hayat vermek...         

( 10.03.1992 )

 

GERÇEK MUTLULUĞU 

Gerçek mutluluğu

İstersen eğer

Nefsin arzuların

At birer birer

 

Hakk yoluna varın

Durma hemen ver

Varlığından benlikten

Kalmasın eser

 

Nefsini terbiye

Edecek bir er

Sen arayıp bulda

Ona gönül ver

 

Şanın ve şöhretin

Hayır değil şer

Yağmala hepsini

Hakk sana yeter

 

Mürşid-i kamili

Kabul et rehber

Sözüne kulak ver

Bak sana ne der

 

Allah'ı zikreyle

Gafletin gider

Nefsine arif ol

Sır verme ser ver

 

Nefsani varlığın

Beterden beter

Varını Hakk'a ver

Yok olsun keder

 

AHMED Ledün ilmin

Eyle sen ezber

Hem kalb-i selim ol

       Allahü Ekber...       

( 29.04.1992 )

 

KALBİNDEN ŞİRKİ GAFLETİ 

Kalbinden şirki gafleti

Gözlerindeki zulmeti

Ellerindeki illeti

At Allah'ın zikri ile

 

Ruhundan vehmi, şüpheyi

Nefsinden bütün öfkeyi

Vicdanındaki gölgeyi

At Allah'ın zikri ile

 

Dilinden malayaniyi

Kulağındaki maniyi

Enfüsdeki caniyi

At Allah'ın zikri ile

 

Amalindeki riyayı

Bedenindeki vebayı

Düşüncendeki sivayı

At Allah'ın zikri ile

 

Ayağındaki na'lini

Nisbet olan ef'alini

Sıfatını ve zatını

At Allah'ın zikri ile

 

Dışta olan diyaneti

İçde olan hiyaneti

Hakk'tan gayre şikayeti

At Allah'ın zikri ile

 

AHMED sözde melameti

Özündeki sefaleti

Perde olan kerameti

            At Allah'ın zikri ile...          

( 22.05.1992 )

 

SEVEBİLMEK NE GÜZEL ŞEY 

Sevebilmek ne güzel şey

Hele sevip de sevilmek

Allah'ı sevmek ne güzel şey

Resul'e ittiba etmek

 

Hakk'a erişebilmenin

Kesin yolu onu sevmek

Ya Hakk'ı sevmenin yolu

Yine sevmek, yine sevmek

 

Dervişlikte gaye hüner

Ma'rifet gülleri dermek

Hakk'tan gelen her cefaya

Sevgi ile sabreylemek

 

Lutf-ı Hakk'tır muhabbetle

İrfan meclisine girmek

Sevgi ile kuvvetlenip

Sonsuza dek ilerlemek

 

Sevgi ile kolay olur

Zorluklara göğüs germek

Sevgi ile nasip olur

Dostun cemalini görmek

 

Bu sevgi ilahi sevgi

Allah'ın sevmesi demek 

Nefse aid sevgilere

Yeter deyip paydos demek

 

AHMED diyor ki ariflik

İstikamet üzere gitmek

Belalara hamd eyleyip

            İhsanlara şükreylemek...         

( 23.06.1992 )

 

ARŞ-I ALA GÖLGESİNDE 

Arş-ı ala gölgesinde

Fena fillah ülkesinde

Beka billah beldesinde

Derim Allah, Allah, Allah

 

Efendimin sayesinde

Sunduğu her badesinde

Gayesizlik gayesinde

Derim Allah, Allah, Allah

 

Nefsimin viranesinde

Ruhumun minaresinde

Gönlümün Kaşanesinde

Derim Allah, Allah, Allah

 

Dilimin alfabesinde

Yüzümün ifadesinde

Namazımın ka'desinde

Derim Allah, Allah, Allah

 

Hiç vücudun hanesinde

İki kaşın aresinde

Ma'rifet dershanesinde

Derim Allah, Allah, Allah

 

Yokluğun sermayesinde

Derdimin dermanesinde

Canımın can hanesinde

Derim Allah, Allah, Allah

 

AHMED'liğin payesinde

Her nefesin vadesinde

Allah'ın iradesinde

Derim Allah, Allah, Allah...

 

HAYATIN HER DEVRESİNDE 

Hayatın her devresinde

Dünyamızın küresinde 

Güneşin her zerresinde

Zikrederim Mevlam seni

 

Beytullah'ın çevresinde

Safa ile Merve'sinde

Arafat'ın zirvesinde

Zikredeyim Mevlam seni

 

Medine'nin merkezinde

Peygamberin hem izinde

Cihar-ı yar-i güzinde

Zikredeyim Mevlam seni

 

Aklımın ta ötesinde

Fikrimin endişesinde

Gönlümün her köşesinde

Zikredeyim mevlam seni

 

Dilimin söylediğinde

Gözümün gözlediğinde

Kulağımın dinlediğinde

Zikredeyim Mevlam seni

 

Kıyam edip kalktığımda

Bir hareket yaptığımda

Sakin olup yattığımda

Zikredeyim Mevlam seni

 

Gözlüğümü taktığımda

Kainata baktığımda

Aşk od'unu yaktığımda

Zikredeyim mevlam seni

 

Hamd eder AHMED Hak dinde

Hakka dayanır ahdinde

Her gece seher vaktinde

         Zikredeyim Mevlam seni...        

( 24.07.1992 )

 

BİR SEVGİ İSTİYORUM 

Bir sevgi istiyorum

Bitmesin tükenmesin

Gün geçtikçe çoğalsın

Haşre dek eksilmesin

 

Ayıpları kapatıp

Kem nazar ettirmesin

Cihan eksikle dolsa

Hiç birini görmesin

 

Yüreklerdeki buzlar

Birer birer erisin

Bahar olsun mevsimler

Bir daha hiç gitmesin

 

Hayırları getirip

Şerleri def eylesin

Gönüllere mutluluk

Bahşetip hayat versin

 

Meltem rüzgarlarını

Sinelere üflesin

Üstün ahlak ürünü

Ersin kemale ersin

 

Ferhad gibi samimi

Olsun dağları delsin

Mecnun gibi göz açıp

Olup divane gelsin

 

İbrahim Ethem gibi

Tac ü tahttan geçirsin

Kalbimizden şüpheyi

Endişeyi yok etsin

 

AHMED'i pür nur edip

Yare vuslat ettirsin

Sevmeyeni bilmem de

             Sevenleri sevdirsin...          

( 22.8.1992 ) 

 

ALAH'IN GÜZEL HAS KULU 

Allah'ın güzel has kulu

Şefkat muhabbet sembolü

Ailenin gonca gülü

Annem annem güzel annem

Yücelerden yüce annem

 

Allah Teala emreder

"Sırf bana kulluk edin"der

Valideyne "üf demen" der

Annem annem güzel annem

Yücelerden yüce annem

 

"Cennet annelerin ayakları

Altındadır" sen bak

Peygamberin sözü el-Hak

Annem annem güzel annem

Yücelerden yüce annem

 

Dokuz ay beni gezdirdin

Bazen tok, bazen aç idin

Bana su, ekmek, aş idin

Annem annem güzel annem

Yücelerden yüce annem

 

Helal sütünden emzirdin

Besmele idi hep virdin

Her ihtiyacımı bildin

Annem annem güzel annem

Yücelerden yüce annem

 

Hakkını nasıl öderim

Bundandır benim kederim

Gözlerim açık giderim

Annem annem güzel annem

Yücelerden yüce annem

 

Sana hizmet yapabilsem

Kapında kul olabilsem

Rızanı bir alabilsem

Annem annem güzel annem

Yücelerden yüce annem

 

Annedir yuvanın nuru

Hane halkının süruru

Gönüllerin tek huzuru

Annem annem güzel annem

Yücelerden yüce annem

 

Annem AHMED'e dua et

Huzurda etsin beraet

İstemem başka keramet

Annem annem güzel annem

              Yücelerden yüce annem...         

( 29.9.1992 )

f t g m